Xi Jinping uczestniczył w 13. spotkaniu przywódców krajów BRICS

2021-09-10 15:22:00
Podziel się:

Wieczorem 9 września przewodniczący Chin Xi Jinping wziął udział, za pośrednictwem wideo, w 13. spotkaniu przywódców krajów BRICS.

Xi Jinping zaznaczył, że w tym roku mija 15. rocznica współpracy BRICS. W ciągu ostatnich 15 lat te pięć krajów przestrzegało zasad otwartości, tolerancji i równości, wzmocnionej komunikacji strategicznej i wzajemnego zaufania politycznego, szanowało nawzajem swoje systemy społeczne i ścieżki rozwoju oraz stale badało właściwy sposób współistnienia między krajami. Kraje te nalegały na pragmatyczne innowacje, współpracę korzystną dla obu stron i dostosowywanie polityk rozwojowych, pełne wykorzystanie komplementarnych korzyści, stałe promowanie praktycznej współpracy w różnych dziedzinach i postęp na drodze wspólnego rozwoju. Wszyscy członkowie BRICS przestrzegają zasady uczciwości, sprawiedliwości i samodzielności, wspierają multilateralizmu, uczestnictwo w globalnym zarządzaniu i stają się ważną siłą, której nie można ignorować na arenie międzynarodowej. Fakty dowiodły, że bez względu na trudności, dzięki wspólnym inicjatywom i wytężonej pracy, współpraca z BRICS może rozwijać się stabilnie.

Xi Jinping zaznaczył, że w przyszłym roku Chiny przejmą przewodnictwo krajów BRICS i będą gospodarzem 14. spotkania przywódców krajów BRICS. Chiny oczekują współpracy z partnerami BRICS w celu kompleksowego pogłębienia współpracy w różnych dziedzinach, budowania bliższych i bardziej pragmatycznych partnerstw, reagowania na wspólne wyzwania i tworzenia lepszej przyszłości.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że obecnie na świecie wciąż szaleje epidemia nowego koronawirusa, ożywienie gospodarki światowej jest trudne i zawiłe, a ewolucja ładu międzynarodowego jest głęboka i skomplikowana. W obliczu wyzwań kraje BRICS muszą wykazać się odpowiedzialnością, promować praktykę prawdziwego multilateralizmu, promować globalną jedność w walce z epidemią, promować otwarty i innowacyjny wzrost, promować wspólny rozwój, wnosić pozytywny wkład w światowy pokój i rozwój oraz promować budowanie wspólnoty losu ludzkiego.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że w obecnej sytuacji kraje BRICS powinny wzmocnić swoje przekonania, wzmocnić jedność i popchnąć praktyczną współpracę BRICS w kierunku wyższej jakości. Po pierwsze, wzmacniać współpracę w zakresie zdrowia publicznego; po drugie, wzmacniać międzynarodową współpracę w zakresie szczepionek; po trzecie, dążyć do wzajemnych korzyści dla obu stron oraz zacieśnić współpracę gospodarczą; po czwarte, przestrzegać uczciwości i sprawiedliwości oraz zacieśniać współpracę polityczną i w dziedzinie bezpieczeństwa; po piąte, korzystać z doświadczeń drugiej strony i wzmacniać wymianę i współpracę humanistyczną.

Xi Jinping wskazał, że do tej pory Chiny dostarczyły ponad 1 miliard dawek szczepionek i roztwór podstawowy ponad 100 krajom i organizacjom międzynarodowym i dokładają starań, aby liczba przekazanych w 2021 roku dawek szczepionki sięgnęła 2 miliardów. Xi Jinping ogłosił, że w związku z przekazaniem 100 milionów dolarów w ramach „COVAX”, Chiny dostarczą bezpłatnie kolejne 100 milionów dawek szczepionki krajom rozwijającym się przed końcem 2021 roku.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że aby promować pragmatyczną współpracę BRICS, Chiny proponują zorganizowanie Forum Rozwoju Internetu Przemysłowego i Produkcji Cyfrowej BRICS, Spotkania Wysokiego Szczebla BRICS w sprawie Zmian Klimatu, Forum Big Data Zrównoważonego Rozwoju BRICS, Seminaria dotyczące zarządzania państwem BRICS oraz Forum wymiany humanistycznej. Poza tym wyszedł z inicjatywą organizacji internetowych kursów dla mediów z pięciu krajów, założenia sojusz na rzecz edukacji zawodowej BRICS i organizacji kursów umiejętności zawodowych.

Ranking