MSZ Chin wzywa niektóre kraje do jak najszybszego sformułowania krajowych planów działania w zakresie praw człowieka zgodnie z międzynarodowymi standardami praw człowieka

2021-09-15 20:06:27
Podziel się:

Stany Zjednoczone, Kanada, Francja, Niemcy, Japonia i inne kraje dotychczas nie sformułowały żadnych krajowych planów działania na rzecz praw człowieka - powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Zhao Lijian, w środę na regularnej konferencji prasowej. Wzywamy te kraje do jak najszybszego sformułowania krajowych planów działania w zakresie praw człowieka zgodnie z międzynarodowymi standardami praw człowieka, aby rzeczywiście wdrożyć środki ochrony praw człowieka – dodał Zhao.

Stały Przedstawiciel Chin w Genewie wygłosił we wtorek, na 48. sesji Rady Praw Człowieka ONZ, przemówienie w imieniu ponad 40 krajów, wzywając wszystkie kraje do osiągnięcia trwałego pokoju oraz promowania i ochrony praw człowieka. Odpowiadając na pytania, Zhao Lijian oznajmił, że przemówienie to stanowiło sprawiedliwy i racjonalny głos społeczności międzynarodowej i pokazuje odpowiedzialność Chin w kwestiach praw człowieka.

Zdaniem rzecznika MSZ, Chiny uważają, że aby osiągnąć trwały pokój oraz promować i chronić prawa człowieka, po pierwsze, należy mocno utrzymywać system międzynarodowy, którego trzon stanowi Organizacja Narodów Zjednoczonych, stanowczo utrzymywać porządek międzynarodowy oparty na prawie międzynarodowym i powstrzymać się od narzucania swojej woli innym. Po drugie należy rozwiązywać różnice poprzez dialog i konsultacje bez użycia siły ani groźby użycia siły, nie mówiąc już o prowadzeniu zbrojnej interwencji pod przykrywką „demokracji” i „praw człowieka”. Po trzecie, należy promować zrównoważony rozwój i pokoju poprzez rozwój. Po czwarte, szanować różnorodność cywilizacji i promować różne cywilizacje, aby stały się podporą pokoju na świecie. Piąty aspekt, to zajęcie się tradycyjnymi i nietradycyjnymi zagrożeniami bezpieczeństwa oraz wyeliminowanie pierwotnych przyczyn kryzysów.

Według Zhao, od założenia Komunistycznej Partii Chin 100 lat temu, sprawa praw człowieka w Chinach poczyniła ogromne postępy. Kilka dni temu Chiny wydały „Krajowy plan działania na rzecz praw człowieka (2021-2025)”. To pierwsza deklaracja i plan strony chińskiej w zakresie poszanowania i ochrony praw człowieka na nowej drodze do wszechstronnego budowania socjalistycznego i nowoczesnego kraju, a także wkład w globalne zarządzanie prawami człowieka.

Zhao Lijian zwrócił uwagę, że obecnie od czasu do czasu dochodzi do masowych naruszeń praw człowieka spowodowanych wojnami, konfliktami i niepokojami regionalnymi, a do rozwoju sprawy praw człowieka na świecie jeszcze długa droga.

Ponad 60 krajów na świecie opracowało krajowe plany działania w zakresie praw człowieka, z czego Chiny, Indonezja i Meksyk opracowały 4 ciągłe plany. W przyszłości Chiny będą nadal szczerze wypełniać swoje międzynarodowe zobowiązania w zakresie praw człowieka, uczestniczyć w międzynarodowym zarządzaniu prawami człowieka i promować budowę sprawiedliwego, rozsądnego i skutecznego międzynarodowego systemu praw człowieka – zaznaczył Zhao.

Wzywamy wszystkie kraje do współpracy na rzecz pełnego korzystania z praw człowieka przez wszystkich ludzi na świecie, w którym panuje trwały pokój i powszechne bezpieczeństwo – dodał.

Ranking