Xi Jinping: Chiny opowiadają się za wspólnymi wartościami pokoju, rozwoju, uczciwości, sprawiedliwości, demokracji i wolności

2021-11-16 19:53:16
Podziel się:

16 listopada przewodniczący Chin Xi Jinping spotkał się, za pośrednictwem łącza wideo, z prezydentem USA Joe Bidenem.

Xi Jinping wyraził nadzieję, że Stany Zjednoczone zrealizują swoje obietnicę i nie będą angażować się w „nową zimną wojnę”. Chiny opowiadają się za wspólnymi wartościami pokoju, rozwoju, uczciwości, sprawiedliwości, demokracji i wolności dla całej ludzkości. Angażowanie się w ideologiczne, obozowe podziały i konfrontację grupową, odbije się na końcu negatywnie na całym świecie.

Xi Jinping sprecyzował stanowisko Chin w sprawie Tajwanu, podkreślając cierpliwość i szczerość wysiłków w chęci dążenia do pokojowego zjednoczenia. Jednak jeśli siły separatystyczne „niepodległości Tajwanu” sprowokują lub nawet przekroczą czerwoną linię, Chiny będą musiały podjąć drastyczne przedsięwzięcia. Xi Jinping zwrócił uwagę, że prawdziwym status quo kwestii tajwańskiej i sednem jednych Chin jest zasada, że na świecie są tylko jedne Chiny, a Tajwan jest częścią Chin, natomiast rząd Chińskiej Republiki Ludowej jest jedynym legalny rządem reprezentujący Chiny.

Xi Jinping podkreślił, że Chiny i Stany Zjednoczone powinny bronić systemu międzynarodowego, którego trzon stanowi Organizacja Narodów Zjednoczonych, ład międzynarodowy oparty jest na prawie międzynarodowym oraz podstawowe normy stosunków międzynarodowych oparte są na celach i zasadach Karty Narodów Zjednoczonych.

Odnośnie chińsko-amerykańskich stosunków gospodarczo-handlowych Xi Jinping wskazał, że istotą tych stosunków jest współpraca oparta na zasadzie obopólnych korzyści i nie należy upolityczniać chińsko-amerykańskich kwestii gospodarczo-handlowych.

W kwestii bezpieczeństwa zdrowia publicznego Xi Jinping zaznaczył, że epidemia COVID-19 po raz kolejny udowodniła, że społeczność międzynarodowa jest społecznością ze wspólną przyszłością. Nie ma wyższego priorytetu niż życie ludzkie. Solidarność i współpraca są najpotężniejszą bronią społeczności międzynarodowej służącą pokonaniu epidemii. Aby poradzić sobie z poważnymi epidemiami, potrzebne jest podejście naukowe, a upolitycznienie problemu pochodzenia choroby nie przynosi żadnych korzyści. Obecnie najwyższym priorytetem globalnej walki z epidemią jest zlikwidowanie deficytu szczepionek i „luki szczepionkowej”.

Ranking