Xi Jinping przewodniczył obradom wideoszczytu zorganizowanego z okazji 30-rocznicy nawiązania Dialog Chiny-ASEAN

2021-11-22 17:00:17
Podziel się:

Przewodniczący Chin Xi Jinping wziął udział w poniedziałek w Pekinie, za pośrednictwem łącza wideo, w szczycie zorganizowanym z okazji 30. rocznicy nawiązania dialogu Chiny-ASEAN i przewodniczył temu wydarzeniu.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że od nawiązania 30 lat temu, Dialogu między Chinami a ASEAN, współpraca między dwoma stronami odnotowała niezwykły rozwój. W ciągu tych 30 lat nastąpił głęboki rozwój globalizacji gospodarczej i głęboka ewolucja sytuacji międzynarodowej. Podczas ostatnich 30 lat Chiny i ASEAN wykorzystały nadarzające się szanse i osiągnęły skokowy rozwój swoich relacji. Jesteśmy wolni od mroku zimnej wojny i wspólnie utrzymujemy stabilność regionalną. Przewodzimy integracji gospodarczej Azji Wschodniej, promujemy wspólny rozwój i dobrobyt oraz umożliwiamy ponad 2 miliardom ludzi osiągnięcie lepszego życia. Wkroczyliśmy na jasną drogę dobrego sąsiedztwa, przyjaźni i współpracy, w której wszyscy wygrywają oraz zmierzamy w kierunku coraz ściślejszej wspólnoty i wnosimy ważny wkład w postęp ludzkości - powiedział w swoim przemówieniu chiński przywódca.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że dorobek współpracy Chiny-ASEAN został osiągnięty, w ciągu ostatnich 30 lat, dzięki wyjątkowym warunkom jakie dała bliskości geograficzna i humanistyczna obu stron, a także jest nierozerwalnie związany z właściwym historycznym wyborem podjętym zgodnie z ówczesnym trendem rozwoju. Po pierwsze, to wzajemny szacunek i przestrzeganie podstawowych kryteriów stosunków międzynarodowych. Po drugie, to korzystna dla wszystkich współpraca oraz ścieżka pokojowego rozwoju. Po trzecie, to wzajemna pomoc i praktykowanie koncepcji „życzliwości, szczerości, korzyści i tolerancji” w stosunkach z sąsiednimi krajami . Po czwarte, to integracja i wzajemne uczenie się oraz wspólne budowanie otwartego regionalizmu.

Xi Jinping podkreślił, że 30 lat cennych doświadczeń to wspólne bogactwo Chin i ASEAN, które dało podstawę i argumenty do rozwoju wszechstronnego strategicznego partnerstwa między obiema stronami, należy pielęgnować, trwać w nim przez długi czas, a także nieustannie wzbogacać i rozwijać podczas kolejnych działań.

Xi Jinping podkreślił: „Daleka podróż sprawdza siłę konia, a długie zadanie pokazuje charakter człowieka”. Chiny były, są i zawsze będą dobrym sąsiadem, przyjacielem i partnerem ASEAN. Chiny będą niezmiennie postrzegać współpracę z ASEAN jako priorytet w swojej dyplomacji z sąsiednimi krajami, wspierać centralną pozycję tej organizacji w regionie oraz większą rolę ASEAN w sprawach regionalnych i międzynarodowych.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że rozwój Chin zapewni więcej możliwości i nada silny impuls rozwojowi regionalnemu i światowemu. Chiny są gotowe razem z ASEAN, na to by opanować ogólny trend, wyeliminować zakłócenia, dzielić się możliwościami i wspólnie tworzyć dobrobyt oraz wdrażać wszechstronne strategiczne partnerstwo i podejmować nowe kroki w kierunku zacieśnienia przez Chiny i ASEAN budowy społeczności ze wspólną przyszłością oraz wspólnej budowy pokoju, spokoju, rozkwitu, piękna przyjaznego rodzinnego domu.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że pokój jest największym wspólnym dobrem i największym wspólnym dążeniem ludzi na całym świecie. Musimy stać się budowniczymi i strażnikami pokoju w regionie, wspierać dialog, a nie konfrontację, partnerstwo i neutralność oraz wspólnie pracować nad rozwiązywaniem różnych negatywnych czynników, które zagrażają pokojowi - stwierdził w swoim przemówieniu Xi Jinping. Musimy praktykować prawdziwy multilateralizm i dążyć do porozumienie w sprawach międzynarodowych i regionalnych. Chiny zdecydowanie sprzeciwiają się hegemonizmowi i polityce siły, chcą żyć w przyjaźni z sąsiednimi krajami, wspólnie utrzymywać trwały pokój w regionie oraz nigdy nie będą dążyć do hegemonii - powiedział przywódca Chin.

Xi Jinping przytoczył starożytne chińskie przysłowie: „Ci, którzy dążą do sprawiedliwości, na pewno coś osiągną, a ci, którzy robią coś dla ludzi, na pewno odniosą sukces”. Weźmiemy na swoje barki dążenie ludzi do lepszego życia oraz misję utrzymania pokoju i wzmocnienie rozwoju. Idźmy ramię w ramię, kontynuujmy walkę w celu, budowy przez Chiny i ASEAN ściślejszej społeczności ze wspólną przyszłością i wspólnego utworzenia jeszcze bardziej pięknego i dobrze prosperującego regionu i świata! - powiedział w swoim przemówieniu przywódca Chin.

Xi Jinping zwrócił uwagę na oficjalne ogłoszenie dzisiaj, powołania wszechstronnego strategicznego partnerstwa pomiędzy Chinami a ASEAN. Jest to nowy kamień milowy w historii stosunków dwustronnych, który nada nowy impet rozwojowi pokoju, stabilności, dobrobytu oraz pobudzi rozwój w regionie i na całym świecie.

Ranking