Xi Jinping o stworzeniu światowej klasy, nowego typu, wiodących mediów z potężną siłą przewodnią i wpływem komunikacyjnym

2021-12-03 18:57:18
Podziel się:

Z okazji 80. rocznicy powstania chińskiego radia dla zagranicy, przewodniczący Chin, Xi Jinping, wysłał list, w którym wyraził gratulacje dla wszystkich pracowników Chińskiej Grupy Mediów, a także serdeczne pozdrowienia dla międzynarodowych przyjaciół popierających chińską radiofonię za granicą.

W liście gratulacyjnym Xi Jinping zwrócił uwagę, że od 80 lat, pod kierownictwem KPCh, chińska radiofonia dla zagranicy kultywuje chwalebną tradycję, utrzymuje pierwotną misję, propaguje koncepcje partii, wszechstronnie promuje rozwój Chin, aktywnie opowiada chińskie historie i przekazuje głos Chin.

Xi Jinping wyraził nadzieję, że CGM będzie nadal wprowadzać innowacje, wzmacniać budowanie międzynarodowych zdolności komunikacyjnych, tworzyć światowej klasy nowego typu, wiodące media. Dzięki sile przewodniej, komunikacyjnej i wpływom wniesie większy wkład w urzeczywistnienie chińskiego marzenia o wielkim odrodzeniu narodu chińskiego i będzie wspierać budowę społeczności ze wspólną przyszłością dla ludzkości.

W piątek po południu odbyło się w Pekinie sympozjum z okazji 80. rocznicy powstania chińskiego radia dla zagranicy, na którym odczytano list gratulacyjny od Xi Jinpinga. Członek Biura Politycznego KC KPCh i minister Departamentu Publicznego KC KPCh, Huang Kunming, wziął udział w sympozjum i wygłosił przemówienie.

3 grudnia 1941 r. stacja nadawcza Xinhua w Yan'an zaczęła emisję programu w języku japońskim i tę datę przyjmuje się jako powstanie chińskiej radiofonii dla zagranicy. Obecnie CGM nadaje w 44 językach.

Ranking