Aktualności
Jia Qinglin
Chciałbym serdecznie pogratul ować organizatorom Tygodnia Kultury Tybetańskiej w Polsce i życzyć tej imprezie pełnego sukcesu!
Józef Oleksy
Coraz częściej międzynarodowa opinia publiczna postrzega Tybet jako integralną część państwa chińskiego.
Wang Chen
Organizacja w Warszawie Tygodnia Kultury Tybetańskiej w Polsce jest szczególnym momentem w historii chińskopolskiej wymiany kulturalnej
Wiesław Klimczak
Z przyjemnością witamy Tydzień Kultur y Tybetańskiej w Polsce inspirowany przez władze centralne Chin i samorząd regionalny Tybetu
        Dach Świata
        Kultura i sztuka
        Religia
         Nowe oblicze Tybetu
[Click to enlarge]
Wiadomości
        Linki