Spotkajmy się w roku 2008 – ogólnoświatowy konkurs wiedzy o Pekińskich Igrzyskach Olimpijskich
Założenia konkursu

XXIX Letnie Igrzyska Olimpijskie odbędą się w Pekinie w sierpniu 2008 roku. Od 1 listopada 2007 roku Chińskie Radio Międzynarodowe rozpoczęło konkurs z nagrodami, którego hasło brzmi: „Spotkajmy się w roku 2008 – ogólnoświatowy konkurs wiedzy o Pekińskich Igrzyskach Olimpijskich”. Celem tego projektu jest: rozpowszechnienie ducha olimpijskiego, zapoznanie naszych słuchaczy z wiedzą o Olimpiadzie i zachęcanie ich do przyjazdu na igrzyska.. Konkurs potrwa pół roku. Komitet Organizacyjny Pekińskich Igrzysk Olimpijskich wyraził swoje poparcie dla realizacji tego projektu. [Ankieta w celu lepszego przekazywania informacji o Pekińskich Igrzyskach Olimpijskich]

Zacznijmy więc konkurs, w którym do wygrania czekają wspaniałe nagrody !!!!!
Jesteś jedną z osób, które mają wielkie szczęście !
Start 》
Regulamin konkursu

Konkurs składa się z trzech części, są to: „Układanki z maskotkami Pekińskich Igrzysk Olimpijskich”, „Odpowiedzi na pytania zadawane online” i „Pekińskie Igrzyska Olimpijskie 2008, w moich oczach”. Prawidłowe dopasowanie odpowiednich elementów układanki obrazkowej, uprawnia do wzięcia udziału w kolejnym etapie konkursu, jakim są „Odpowiedzi na pytania zadawane online”. W tym etapie na słuchaczy czeka w sumie 8 pytań. W przypadku udzielenia poprawnych odpowiedzi na wszystkie 8 pytań słuchacz, bądź słuchaczka, uzyskuje prawo do wyrażenia własnej opinii oraz życzeń związanych z Olimpiadą. Na osoby, które pomyślnie przejdą wszystkie etapy konkursu, czekają wspaniałe nagrody. Zajęcie odpowiednio pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca uprawnia do otrzymania nagrody. Na każde miejsce przewidziano kilka nagród, czyli kilka osób może zdobyć odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Przewidziano także wręczenie jednej nagrody specjalnej. Otrzyma ją osoba, której odpowiedzi uznane zostaną za najtrafniejsze.
Termin konkursu:Od 1 listopada 2007 roku do 1 maja 2008 roku
Przewidziane nagrody:Osoba wyróżniona nagrodą specjalną otrzyma zaproszenie do Pekinu w czerwcu i zwiedzi w tym czasie stadiony olimpijskie. Będzie miała także możliwość spotkania się ze znanymi chińskimi sportowcami i poczucia niepowtarzalnej atmosfery Pekińskich Igrzysk Olimpijskich. Pozostałe wyróżnione osoby, otrzymają przygotowane przez Chińskie Radio Międzynarodowe specjalnie z tej okazji, pamiątki.
Uwaga: Prosimy o wpisywanie poprawnych danych adresowych, które posłużą nam do skontaktowania się z Państwem, w przypadku uzyskania przez Państwa nagród.

Organizator: Chińskie Radio Międzynarodowe
Wsparcie: Komitet Organizacyjny Pekińskich Igrzysk Olimpijskich w roku 2008
Wykonawca: CRI online
Specjalna uwaga: prawo do wyjaśnienia reguł konkursu należy do organizatora tego konkursu.