Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej

2022-08-03 00:22:41
Podziel się:

2 sierpnia, lekceważąc silny sprzeciw i poważny protest strony chińskiej, przewodnicząca Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi odwiedziła region Tajwanu w Chinach. To poważnie narusza zasadę jednych Chin i trzy wspólne komunikaty chińsko-amerykańskie, poważnie podważa polityczne podstawy stosunków chińsko-amerykańskich, poważnie narusza suwerenność i integralność terytorialną Chin, poważnie podważa pokój i stabilność w Cieśninie Tajwańskiej oraz wysyła poważnie błędny sygnał do sił separatystycznych dążących do  „niepodległości Tajwanu”. Strona chińska stanowczo się temu sprzeciwia i zdecydowanie potępia, składając ostry protest na ręce  stronie amerykańskiej.

Na świecie są tylko jedne Chiny, Tajwan jest nieodłączną częścią terytorium Chin, a Rząd Chińskiej Republiki Ludowej jest jedynym legalnym rządem reprezentującym całe Chiny. Zostało to wyraźnie uznane w rezolucji nr 2758 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 1971 r. Od powstania Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 r. 181 krajów nawiązało stosunki dyplomatyczne z Chinami w oparciu o zasadę jednych Chin. Zasada jednych Chin jest powszechnym konsensusem społeczności międzynarodowej i podstawową normą w stosunkach międzynarodowych.

W 1979 roku Stany Zjednoczone wyraźnie zobowiązały się we wspólnym komunikacie o nawiązaniu  stosunków dyplomatycznych między Chinami a USA, że „Stany Zjednoczone uznają Rząd Chińskiej Republiki Ludowej za jedyny legalny rząd Chin. W tym kontekście Amerykanie  będą utrzymywali stosunki kulturalne, handlowe i inne nieoficjalne stosunki z mieszkańcami  Tajwanu”. Jako integralna część rządu USA, Kongres USA powinien ściśle przestrzegać polityki rządu USA dotyczącej jednych Chin i nie utrzymywać  jakichkolwiek oficjalnych kontaktów z chińskim regionem Tajwanu. Chiny zawsze sprzeciwiały się wizytom kongresmenów USA na Tajwanie, a władza wykonawcza USA ma obowiązek powstrzymać taką wizytę. Spiker Izby Reprezantów Pelosi jest obecnym przywódcą Kongresu USA, jej wizyta i działalność na Tajwanie, w jakiejkolwiek formie i z jakiegokolwiek powodu, jest poważną polityczną prowokacją mającą na celu ulepszenie oficjalnej wymiany USA z Tajwanem. Chiny absolutnie tego nie akceptują, a Chińczycy całkowicie to odrzucają.

Kwestia Tajwanu jest najważniejszą i najbardziej kluczową i drażliwą kwestią w stosunkach chińsko-amerykańskich. Cieśnina Tajwańska stoi w obliczu nowej rundy napięć i poważnych wyzwań, a podstawową przyczyną są wielokrotne działania władz Tajwanu i Stanów Zjednoczonych w celu zmiany status quo.

Stanowisko rządu i narodu chińskiego w sprawie Tajwanu jest spójne. Ochrona suwerenności narodowej i integralności terytorialnej jest stanowczą wolą ponad 1,4 miliarda Chińczyków, a zrealizowanie pełnego zjednoczenia ojczyzny jest wspólnym dążeniem i świętym obowiązkiem wszystkich Chińczyków. Żaden kraj, żadna siła ani nikt nie powinny  lekceważyć silnej determinacji, silnej woli I wielkich zdolności chińskiego rządu i narodu do ochrony suwerenności narodowej i integralności terytorialnej oraz do osiągnięcia  zjednoczeni państwa i narodowego odrodzenia narodu.  Chiny z pewnością podejmą wszelkie niezbędne przedsięwzięcia w celu zdecydowanej obrony suwerenności narodowej i integralności terytorialnej w odpowiedzi na wizytę przewodniczącej Izby Reprezentantów USA na Tajwanie, a wszystkie wynikające z tego konsekwencje muszą ponieść strona amerykańska i siły separatystyczne „niepodległości Tajwanu”.

Jako dwa główne kraje, Chiny i USA mogą dogadać się ze sobą tylko poprzez wzajemny szacunek, pokojowe współistnienie, unikanie konfrontacji i współpracę win-win. Kwestia Tajwanu jest wyłącznie sprawami wewnętrznymi Chin i żaden inny kraj nie ma prawa być sędzią w sprawie Tajwanu. Chiny stanowczo wzywają stronę amerykańską do zaprzestania grania „kartą tajwańską” w celu „wykorzystania Tajwanu do powstrzymania Chin ”, zaprzestania ingerowania w sprawy Tajwanu i ingerowania w wewnętrzne sprawy Chin, zaprzestania wspierania sił separatystycznych „niepodległości Tajwanu” w różnych formach. Strona amerykańska powinna przestać mówić jedno, ale robić coś przeciwnego w sprawie Tajwanu, powinna przestać wypaczać, zaciemniać i “drążyć” zasadę jednych Chin, musi podjąć wiarygodne działania, aby ściśle przestrzegać zasady jednych Chin i postanowień  trzech wspólnych komunikatów chińsko-amerykańskich, realizować zobowiązania przywódcy USA (tj. nie dążenie do „nowej zimnej wojny”, nie dążenie do zmiany systemu w Chinach; rewitalizacja ich sojuszy nie jest wymierzona przeciwko Chinom; nie wspieranie „niepodległości Tajwanu”, nie dążenie do konfliktu z Chinami) i nie iść dalej błędną i niebezpieczną ścieżką.

 

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use. You can change your cookie settings through your browser.
I agree