Baidu

MSZ Chin: Chiny sumiennie wypełniły swoje obowiązki podczas rotacyjnej prezydencji Rady Bezpieczeństwa ONZ i osiągnęły podczas trwania swojej prezydencji pozytywne rezultaty

2022-09-05 15:28:03
Podziel się:

W dniu 2 września rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian został zapytany przez dziennikarza podczas regularnej konferencji prasowej o ocenę pracy Chin, które w sierpniu objęły rotacyjną prezydencję Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Zhao Lijian powiedział, że Chiny z powodzeniem zakończyły w sierpniu rotacyjną prezydencję Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ambasador Zhang Jun, stały przedstawiciel Chin przy ONZ, poinformował państwa członkowskie i media o prowadzonych pracach. Tym razem rotacyjna prezydencja przypadła w przeddzień otwarcia 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Chiny przywiązują dużą wagę do prac podczas miesiąca swojej prezydencji. Chiny z odpowiedzialną i konstruktywną postawą sumiennie wypełniły obowiązki prezydencji i osiągnął pozytywne wyniki podczas jej trwania.

Zhao Lijian powiedział, że jako rotacyjny przewodniczący w ubiegłym miesiącu, Chiny wezwały wszystkie strony do podtrzymywania ducha dialogu i współpracy, przestrzegania wspólnej, wszechstronnej i trwałej koncepcji bezpieczeństwa oraz prowadzenia wspólnej budowy zrównoważonej, skutecznej i trwałej struktury bezpieczeństwa w celu utrzymania wspólnego bezpieczeństwa.

Chiny opowiadają się za tym, aby wszystkie strony przywiązywały wagę do budowy zdolności   Afryki i   promowania trwałego pokoju i rozwoju w Afryce. Wspólnie z innymi członkami Rady Bezpieczeństwa, Chiny promują dialog i pojednanie, stwarzają korzystne warunki politycznego rozstrzygania gorących kwestii, w porę zajmowały się nagłymi sytuacjami oraz wypełniają swoje obowiązki w zakresie utrzymania pokoju i bezpieczeństwa na świecie i odpowiadają na oczekiwania społeczności międzynarodowej.  

Zhao Lijian powiedział, że Chiny będą nadal trzymać się prawdziwego multilateralizmu oraz współpracować z członkami Rady Bezpieczeństwa i większością państw członkowskich na rzecz ochrony wspólnego bezpieczeństwa, promocji wspólnego rozwoju oraz podejmowania stałych  wysiłków na rzecz budowy społeczności ze wspólną przyszłością dla ludzkości.