Baidu

Przedstawiciel Chin w Radzie Praw Człowieka ONZ wyraził zaniepokojenie wykorzystaniem przez administrację amerykańską indiańskich rezerwatów do składowania toksycznych lub nuklearnych odpadów

2022-09-21 15:15:07
Podziel się:

W dniu 20 września, przedstawiciel Chin wygłosił przemówienie podczas dialogu ze specjalnym sprawozdawcą ds. toksycznych odpadów na 51. sesji Rady Praw Człowieka ONZ, wzywając Stany Zjednoczone do podjęcia działań w celu ochrony praw rdzennej ludności.

Przedstawiciel Chin powiedział, że Chiny są zaniepokojone faktem, że władze USA systematycznie wykorzystują indiańskie rezerwaty jako wysypiska toksycznych lub nuklearnych odpadów, używając do tego oszustwa i przymusu, co skutkuje znacznie wyższymi wskaźnikami zachorowań i śmiertelnością na raka wśród przedstawicieli mieszkających tam społeczności niż w innych częściach Stanów Zjednoczonych. Strona chińska liczy na to, że sprawozdawca zwróci na to szczególną uwagę i domagać się będzie od  Stanów Zjednoczonych   podjęcia środków w celu ochrony praw lokalnej rdzennej ludności.