Chiny odrzucają nieuzasadnione oskarżenia USA, Wielkiej Brytanii i innych dotyczące praw grup mniejszościowych

2022-09-22 15:32:48
Podziel się:

21 września Stały Przedstawiciel Chin przy ONZ - Zhang Jun wygłosił przemówienie na posiedzeniu wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ z okazji 30. rocznicy przyjęcia Deklaracji praw osób należących do mniejszości narodowych lub etnicznych, religijnych i językowych. Odrzucił nieuzasadnione oskarżenia wobec Chin wysuwane przez USA, Wielką Brytanię i kilka innych krajów oraz przedstawicieli UE.

Zhang Jun powiedział, że w ciągu ostatnich 30 lat poczyniono pozytywne postępy we wdrażaniu deklaracji, ale nie można ignorować faktu, że grupy mniejszościowe wciąż stoją przed różnymi wyzwaniami takimi, jak rasizm, dyskryminacja, ksenofobia, przemoc i nienawiść. Społeczność międzynarodowa ma przed sobą długą drogę do urzeczywistnienia obietnic zawartych w deklaracji. 

Zhang Jun powiedział, że dzięki wspólnym wysiłkom ludzi ze wszystkich grup etnicznych Sinciang utrzymuje trwały rozwój gospodarczy, harmonię i stabilność społeczną. Warunki życia mieszkańców nieustannie się poprawiają, a kultura kwitnie jak nigdy dotąd.
Harmonia religijna jest faktem. Niestety, przedstawiciele kilku krajów, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Unia Europejska, zlekceważyli fakty i nadużyli debaty ogólnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ do wysunięcia nieuzasadnionych oskarżeń pod adresem Chin. Chiny stanowczo się temu sprzeciwiają i odrzucają argumenty tych państw.

Zhang Jun zaznaczył, że ironią jest to, że Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Unia Europejska i inne zarzucają innym krajom wszelkiego rodzaju przestępstwa, ale nie mają odwagi stawić czoła własnym problemom. Tym, co naprawdę powinny zrobić Stany Zjednoczone, jest stawienie czoła ludobójstwu Indian i pociągnięcie do odpowiedzialności winowajców, a także wypłata   odszkodowań. Powinny wykorzenić systemową dyskryminację rasową mniejszości etnicznych, w tym Azjatów, wyeliminować niesprawiedliwość społeczną i umożliwić mniejszościom swobodę oddychania i rozwoju na równych zasadach.

Zhang Jun powiedział, że Chiny wzywają Radę Praw Człowieka ONZ i specjalnego sprawozdawcę ds. mniejszości do dalszego zwracania uwagi na łamanie praw mniejszości w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Chiny wezwały też niektóre kraje do zaprzestania upolityczniania kwestii praw człowieka, zaprzestania prowadzenia podwójnych standardów, zaprzestania ingerowania w wewnętrzne sprawy innych krajów i faktycznych działań na rzecz poprawy sytuacji praw człowieka we własnych krajach.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use. You can change your cookie settings through your browser.
I agree