Baidu

Chiny odrzucają nieuzasadnione oskarżenia USA, Wielkiej Brytanii i innych dotyczące praw grup mniejszościowych

2022-09-22 15:32:48
Podziel się:

21 września Stały Przedstawiciel Chin przy ONZ - Zhang Jun wygłosił przemówienie na posiedzeniu wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ z okazji 30. rocznicy przyjęcia Deklaracji praw osób należących do mniejszości narodowych lub etnicznych, religijnych i językowych. Odrzucił nieuzasadnione oskarżenia wobec Chin wysuwane przez USA, Wielką Brytanię i kilka innych krajów oraz przedstawicieli UE.

Zhang Jun powiedział, że w ciągu ostatnich 30 lat poczyniono pozytywne postępy we wdrażaniu deklaracji, ale nie można ignorować faktu, że grupy mniejszościowe wciąż stoją przed różnymi wyzwaniami takimi, jak rasizm, dyskryminacja, ksenofobia, przemoc i nienawiść. Społeczność międzynarodowa ma przed sobą długą drogę do urzeczywistnienia obietnic zawartych w deklaracji. 

Zhang Jun powiedział, że dzięki wspólnym wysiłkom ludzi ze wszystkich grup etnicznych Sinciang utrzymuje trwały rozwój gospodarczy, harmonię i stabilność społeczną. Warunki życia mieszkańców nieustannie się poprawiają, a kultura kwitnie jak nigdy dotąd.
Harmonia religijna jest faktem. Niestety, przedstawiciele kilku krajów, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Unia Europejska, zlekceważyli fakty i nadużyli debaty ogólnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ do wysunięcia nieuzasadnionych oskarżeń pod adresem Chin. Chiny stanowczo się temu sprzeciwiają i odrzucają argumenty tych państw.

Zhang Jun zaznaczył, że ironią jest to, że Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Unia Europejska i inne zarzucają innym krajom wszelkiego rodzaju przestępstwa, ale nie mają odwagi stawić czoła własnym problemom. Tym, co naprawdę powinny zrobić Stany Zjednoczone, jest stawienie czoła ludobójstwu Indian i pociągnięcie do odpowiedzialności winowajców, a także wypłata   odszkodowań. Powinny wykorzenić systemową dyskryminację rasową mniejszości etnicznych, w tym Azjatów, wyeliminować niesprawiedliwość społeczną i umożliwić mniejszościom swobodę oddychania i rozwoju na równych zasadach.

Zhang Jun powiedział, że Chiny wzywają Radę Praw Człowieka ONZ i specjalnego sprawozdawcę ds. mniejszości do dalszego zwracania uwagi na łamanie praw mniejszości w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Chiny wezwały też niektóre kraje do zaprzestania upolityczniania kwestii praw człowieka, zaprzestania prowadzenia podwójnych standardów, zaprzestania ingerowania w wewnętrzne sprawy innych krajów i faktycznych działań na rzecz poprawy sytuacji praw człowieka we własnych krajach.