Baidu

Xi Jinping przewodniczył drugiemu posiedzeniu Prezydium XX Zjazdu KPCh

2022-10-18 19:55:52
Podziel się:

We wtorek, 18 października w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie, odbyło się posiedzenie Prezydium XX Zjazdu KPCh. Spotkaniu przewodniczył przewodniczący Chin Xi Jinping.

Podczas posiedzenia przyjęto decyzję o przekazaniu wszystkim delegacjom do dyskusji projekt uchwały w sprawie sprawozdania KC XIX kadencji, projekt uchwały w sprawie sprawozdania z pracy  Centralnej Komisji Kontroli Dyscypliny XIX kadencji oraz projekt uchwały w sprawie poprawek do " Statutu Komunistycznej Partii Chin ".

Chen Xi, zastępca sekretarza generalnego Zjazdu, przedstawił wyjaśnienia do zaproponowanej listy kandydatów na członków i zastępców członków  Komitetu Centralnego XX kadencji oraz kandydatów na członków Centralnej Komisji Kontroli Dyscypliny.

Na spotkaniu zatwierdzono zaproponowaną listę kandydatów na członków i zastępców członków Komitetu Centralnego XX kadencji i Centralnej Komisji Kontroli Dyscyplinarnej oraz przedłożono ją do rozpatrzenia wszystkim delegacjom.

Podczas  spotkania przyjęto metodę wyborów podczas Zjazdu, która została przedyskutowana przez delegacje. Na spotkaniu przyjęto również listę osób kontrolujących karty do głosowania i głównych osób kontrolujących głosy, która zostanie przedłożona uczestnikom Zjazdu do zatwierdzenia w czasie formalnych wyborów.