Baidu

Wyemitowano specjalny program-seminarium CMG pt. „Nowa podróż: Chiny i świat” w Ameryce

2022-10-23 20:27:59
Podziel się:

W dniu 22 października wyemitowano specjalne seminarium i program „Nowa podróż: Chiny i świat” zorganizowane przez CGTN America. W dyskusji wzięło udział kilku wyższych urzędników organizacji międzynarodowych i naukowców z najlepszych uniwersytetów, którzy wysoko ocenili znaczenie Chin dla rozwoju świata w Nowej Erze, globalnym rozpowszechnianiu chińskich doświadczeń oraz niezwykłych osiągnięciach Chin w zakresie eliminacji ubóstwa, zapobiegania zanieczyszczeniom i redukcja emisji dwutlenku węgla.


Amina Mohammed, zastępca sekretarza generalnego ONZ i przewodnicząca Grupy ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju, powiedziała w programie, że osiągnięcia Chin w realizacji „Milenijnych Celów Rozwoju” ONZ są zdumiewające. Chiny pokazały wiele sposobów na osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju, które kraje na całym świecie mogą naśladować i mogą czerpać doświadczenie z płynących z nich korzyści.


Mohammed zwróciła uwagę, że łagodzenie ubóstwa jest pierwszym celem 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a ONZ może dzielić się najlepszymi praktykami Chin z całym światem. ONZ zwróciła uwagę na wysiłki Chin na rzecz wzmocnienia zasobów edukacyjnych i zapewnienia wysokokalorycznej żywności na obszarach dotkniętych ubóstwem, które skutecznie pomogą ludziom pokonać ubóstwo. Co więcej, warto zauważyć, że Chiny mogą skutecznie zwiększyć liczbę i zakres beneficjentów oraz zapewnić pomoc i możliwości dużej liczbie rodzin żyjących na granicy ubóstwa.


Elizabeth Maruma Mrema, sekretarz wykonawczy Sekretariatu Konwencji o Różnorodności Biologicznej, powiedziała w programie, że Chiny wykonały wiele pracy w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, zwłaszcza na poziomie krajowym. Na przykład Chiny już rozszerzyły do końca 2020 roku swoje rezerwy ekologiczne do 25% swojej powierzchni lądowej, znacznie przekraczając globalny cel. Najlepszym przykładem jest również program ochrony chińskiej pandy wielkiej, która była kiedyś zaliczana do zagrożonych wyginięciem gatunków w Chinach. Chiny od dawna dobrze chronią populację pandy i inne gatunki. Populację wielu gatunków zwierząt odbudowano i nie są już gatunkami zagrożonymi wyginięciem.