Wyemitowano specjalny program-seminarium CMG pt. „Nowa podróż: Chiny i świat” w Ameryce

2022-10-23 20:27:58
Podziel się:

W dniu 22 października wyemitowano specjalne seminarium i program „Nowa podróż: Chiny i świat” zorganizowane przez CGTN America. W dyskusji wzięło udział kilku wyższych urzędników organizacji międzynarodowych i naukowców z najlepszych uniwersytetów, którzy wysoko ocenili znaczenie Chin dla rozwoju świata w Nowej Erze, globalnym rozpowszechnianiu chińskich doświadczeń oraz niezwykłych osiągnięciach Chin w zakresie eliminacji ubóstwa, zapobiegania zanieczyszczeniom i redukcja emisji dwutlenku węgla.


Amina Mohammed, zastępca sekretarza generalnego ONZ i przewodnicząca Grupy ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju, powiedziała w programie, że osiągnięcia Chin w realizacji „Milenijnych Celów Rozwoju” ONZ są zdumiewające. Chiny pokazały wiele sposobów na osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju, które kraje na całym świecie mogą naśladować i mogą czerpać doświadczenie z płynących z nich korzyści.


Mohammed zwróciła uwagę, że łagodzenie ubóstwa jest pierwszym celem 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a ONZ może dzielić się najlepszymi praktykami Chin z całym światem. ONZ zwróciła uwagę na wysiłki Chin na rzecz wzmocnienia zasobów edukacyjnych i zapewnienia wysokokalorycznej żywności na obszarach dotkniętych ubóstwem, które skutecznie pomogą ludziom pokonać ubóstwo. Co więcej, warto zauważyć, że Chiny mogą skutecznie zwiększyć liczbę i zakres beneficjentów oraz zapewnić pomoc i możliwości dużej liczbie rodzin żyjących na granicy ubóstwa.


Elizabeth Maruma Mrema, sekretarz wykonawczy Sekretariatu Konwencji o Różnorodności Biologicznej, powiedziała w programie, że Chiny wykonały wiele pracy w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, zwłaszcza na poziomie krajowym. Na przykład Chiny już rozszerzyły do końca 2020 roku swoje rezerwy ekologiczne do 25% swojej powierzchni lądowej, znacznie przekraczając globalny cel. Najlepszym przykładem jest również program ochrony chińskiej pandy wielkiej, która była kiedyś zaliczana do zagrożonych wyginięciem gatunków w Chinach. Chiny od dawna dobrze chronią populację pandy i inne gatunki. Populację wielu gatunków zwierząt odbudowano i nie są już gatunkami zagrożonymi wyginięciem.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use. You can change your cookie settings through your browser.
I agree