Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin zorganizował konferencję prasową na której objaśniono sprawozdanie XX Zjazdu KPCh

2022-10-24 17:49:43
Podziel się:

W dniu 24 października Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin zorganizował konferencję prasową, w celu objaśnienia sprawozdania XX Zjazdu KPCh. Podczas konferencji dokonano interpretacji głównych „kluczowych słów” XX Zjazdu, takich jak modernizacja w stylu chińskim, wysokiej jakości rozwój oraz kompleksowe i rygorystyczne zarządzanie partią. Te „kluczowe słowa” przyciągają także uwagę społeczności międzynarodowej.

Jiang Jinquan, dyrektor Biura Badań nad Polityką przy Komitecie Centralnym Komunistycznej Partii Chin, powiedział, że osiągnięcie wspólnego dobrobytu dla wszystkich ludzi jest długotrwałym procesem historycznym, którego nie można pośpieszać ani tylko go wyczekiwać.

Jiang Jinquan mówił na konferencji prasowej, że nie można tego celu zrealizować w pośpiechu. Trzeba poprawić poziom życia Chińczyków w oparciu o aktualne warunki krajowe i uwzględniając fakt, że Chiny nadal są krajem rozwijającym się. Nie można także tylko „czekać” w procesie dążenia do wspólnego dobrobytu. Trzeba podejmować skutecznych działań, aby stopniowo rozwiązywać problem przepaści między bogatymi a biednymi w procesie rozwoju, tak aby wszyscy Chińczycy mogli odczuć ciągłe osiągnięcia w realizacji wspólnego dobrobytu.

Jiang Jinquan powiedział, że obecnie musimy skupić się na stabilizacji ogólnej sytuacji gospodarczej i utrzymaniu dobrej dynamiki rozwoju gospodarczego. Musimy czynić wysiłki przede wszystkim na rzecz rozwiązania problemów zatrudnienia, nadal rozwijać realną gospodarkę, aktywnie wspierać rozwój firm małych, średnich oraz mikroprzedsiębiorstw, dążyć do tworzenia większej liczby miejsc pracy i możliwości dla przedsiębiorczości oraz rozwiązywać problem z zatrudnieniem młodzieży. To jest przesłanka promowania wspólnego dobrobytu dla wszystkich Chińczyków.

Wang Jianxin, dyrektor wydziału promocji Centralnej Komisji Kontroli Dyscypliny Komunistycznej Partii Chin, powiedział, że musimy wygrać długotrwałą i trudną walkę z korupcją.

Wang Jianxin powiedział, że w ciągu dziesięciu lat nowej ery, chińskie osiągnięcia w walce z korupcją przyciągnęły dużą uwagę na całym świecie, ale walka z korupcją jest nadal trudna i skomplikowana. Konieczna jest poprawa systemu walki z korupcją pod przywództwem Komunistycznej Partii Chin i karanie zła działaniami „zero tolerancji”.

Sun Yeli, wiceminister Wydziału publiczny KC KPCh, powiedział, że Chiny nie importują modeli innych krajów i stanowczo sprzeciwiają się narzucaniu Chinom przez inne kraje własnych modeli. Chiny "nie eksportują" chińskiego modelu i nie wymagają od innych krajów o kopiowanie chińskich doświadczeń.

Sun Yeli zwrócił uwagę, że "modernizacja w stylu chińskim" to modernizacja, która podąża ścieżką pokojowego rozwoju.

Dodał, że wysiłki każdego kraju, aby niezależnie badać ścieżkę modernizacji dostosowaną do własnych warunków powinny być szanowane. "Modernizacja w stylu chińskim" zapewnia ludzkości nowe możliwości w celu osiągnięcia modernizacji, która jest koncepcją dla ludzkiej różnorodności i postawą wymiany i wzajemnego uczenia się między różnymi cywilizacjami i krajami.

Mu Hong, zastępca dyrektora Narodowej Komisji d/s Rozwoju i Reform, powiedział 24 października, że sprawozdanie XX zjazdu Komunistycznej Partii Chin wyraźnie uznało rozwój o wysokiej jakości jako podstawowe zadanie kompleksowej budowy socjalistycznego i nowoczesnego kraju, i dodatkowo podkreśliło ogólne i długoterminowe znaczenie jakości rozwoju.

Mu Hong zwrócił uwagę na konferencji prasowej, że sprawozdanie XX Zjazdu Komunistycznej Partii Chin zawiera strategiczne plany dotyczące sposobów promowania wysokiej jakości rozwoju, w tym przyspieszenie budowy nowej struktury rozwoju, zdecydowane wdrożenie strategii rozwoju opartej na innowacjach, budowę socjalistycznego systemu gospodarki rynkowej na wysokim poziomie, kompleksowe promowanie rewitalizacji obszarów wiejskich, koncentrujące się na promowaniu skoordynowanego rozwoju regionalnego i promowanie otwarcia na wysokim poziomie.

Mu Hong powiedział, że te strategiczne kroki pomogą rozwiać wątpliwości świata i zwiększą zaufanie do rozwoju Chin.

Kluczem do wszechstronnej budowy zmodernizowanego socjalistycznego kraju i wszechstronnego wsparcia wielkiego odrodzenia narodu chińskiego jest KPCh. W sprawozdaniu z XX Zjazdu Komunistycznej Partii Chin postawiono wymagania udoskonalenia systemu kompleksowego i rygorystycznego zarządzania partią i taki zapis znalazł się po raz pierwszy w sprawozdaniu ze zjazdu KPCh.

Tang Fangyu, zastępca dyrektora Biura Generalnego i dyrektor Biura Badań KC KPCh, powiedział, że jest to główny środek służący wzmocnieniu ogólnego systemu zarządzania Partią oraz promowania go w sposób skoordynowany i skuteczny.

Podczas konferencji prasowej objaśniono również treści sprawozdania XX Zjazdu na temat promowania innowacji teoretycznych, kompleksowego przestrzegania praworządności oraz realizacji strategii rozwoju kraju poprzez naukę i edukację.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use. You can change your cookie settings through your browser.
I agree