Droga rozwoju Chin w Nowej Erze

2022-10-31 16:53:49
Podziel się:

27 października w ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce odbyło się seminarium pt.: „Chiny tworzą nowe możliwości dla świata w Nowej Erze”.

W wystąpieniu otwierającym seminarium ambasador Sun Linjiang przedstawił ustalenia XX Zjazdu KPCh i przybliżył treść sprawozdania przewodniczącego Xi Jinpinga „Niesienie wielkiego sztandaru socjalizmu o chińskiej charakterystyce i dążenie do jedności w celu wszechstronnej budowy nowoczesnego państwa socjalistycznego”. Ambasador mówił o osiągnięciach Chin w ciągu ostatniej dekady, o rozwiązaniu problemu skrajnego ubóstwa, o sukcesywnym wdrażaniu postanowień Porozumienia Paryskiego, o transformacji w kierunku wysokich technologii i wysokim miejscu Chin w światowym indeksie innowacji. Tłumaczył znaczenie chińskiej drogi, sinizacji marksizmu, drogi socjalizmu o chińskiej specyfice oraz rolę modernizacji w stylu chińskim w dążeniu do odrodzenia narodu chińskiego. Podkreślił, że droga rozwoju Chin wiąże się z dalszym otwarciem gospodarczym i realizacją polityki podwójnego obiegu, czyli napędzaniem gospodarki przez konsumpcję wewnętrzną, przy równoczesnej promocji inwestycji zagranicznych. Poruszył takie tematy, jak ścieżka pokojowego rozwoju, Globalna Inicjatywa Bezpieczeństwa i jej znaczenie dla ochrony ładu międzynarodowego oraz rosnące zainteresowanie Inicjatywą Globalnego Rozwoju. Ambasador Sun Linjiang nawiązał też do polsko-chińskich stosunków handlowych i ważnej roli Polski w inicjatywie „Pasa i Szlaku” oraz współpracy regionalnej Chiny – Europa Środkowowschodnia.

Uczestnicy seminarium dyskutowali na temat drogi rozwoju Chin, wzmocnienia stosunków chińsko-polskich oraz przedstawiali propozycje rozwoju współpracy między Chinami a Polską w nowej erze.

Wiceprzewodniczący polsko-chińskiej grupy parlamentarnej – poseł Tomasz Kostuś zwrócił uwagę, że współpraca regionalna, wymiana młodzieży, promocja edukacji i sportu to ważny segment międzynarodowy uzupełniający dyplomację zawodową. Odnosząc się do XX Zjazdu KPCh powiedział, że decyzje podjęte podczas zjazdu przekładają się na sytuację na świecie i są „projekcją przyszłości”. Wyraził też nadzieję na dalsze zacieśnianie relacji polsko-chińskich.

Prezes grupy wydawniczej Marszałek Publishing Group - dr Adam Marszałek nawiązał do zapowiedzi większej otwartości w kontaktach Chin z zagranicą i realizacji postulatów XX Zjazdu KPCh w praktyce. Jako wydawca i organizator Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego zaapelował o ułatwianie kontaktów z chińskimi partnerami dzięki wsparciu dyplomatów chińskich. Powiedział, że ważne jest, aby Chińczycy opowiadali o własnej kulturze, historii i przemianach gospodarczych.

Wiceprzewodniczący stowarzyszenia obywatelskiego „Dom Polski” – prof. Józef Haber powiedział, że w kontekście obrad XX Zjazdu KPCh Polskę powinny przede wszystkim interesować zagadnienia rozwoju, strategicznego partnerstwa i bezpieczeństwa. Podkreślił też potrzebę współpracy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w celu realizacji Globalnej Inicjatywy Bezpieczeństwa.

Pozostali uczestnicy seminarium, w swoich wystąpieniach i dyskusji podczas obiadu roboczego, zwracali uwagę na rozwój stosunków dwustronnych, potrzebę utrzymywania stałej komunikacji na szczeblu państwowym w ramach prowadzonej współpracy i formatu Chiny-CEEC, wznowienia wizyt dwustronnych, przywrócenia ruchu turystycznego i biznesowego.

Ambasador Sun Linjiang zgodził się z opinią gości, że kontakt bezpośredni jest bardzo ważny dla utrzymywania relacji zawodowych i personalnych i wyraził nadzieję na realizację regularnych spotkań w gronie ekspertów.

Agnieszka Wu-Skawińska

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use. You can change your cookie settings through your browser.
I agree