Jak górę przesunąć

2022-11-11 12:16:48
Podziel się:

Były wicepremier RP Janusz Piechociński

Nowe czasy wymagają nowych rozwiązań. Pisania „nowych rozdziałów”. Także we współpracy Polska – Chiny. Dyskutowano o tym podczas seminarium zorganizowanego 8 listopada przez polską redakcję Chińskiej Grupy Medialnej.

Chińska Grupa Medialna powstała w 2018 roku, przypomniała redaktor Tang Li, wieloletnia korespondentka chińskiego radia w Polsce. Wtedy ChGM skupiła chińskie rozgłośnie telewizyjne i radiowe, CCTV (CGTN), CNR oraz CRI, czyli chińskie radio nadające do słuchaczy zagranicznych. ChGM do końca 2021 roku posiadało 190 placówek korespondencji zagranicznych. Mają swą placówkę także w Polsce.

Aby napisać nowy rozdział we współpracy polsko–chińskiej trzeba przywrócić dotychczasowe, zahamowane przez pandemię formy współpracy. Przede wszystkim promocję języka i kultury współpracujących narodów. Zwróciła na to uwagę Agnieszka Wu-Skawińska przewodnicząca Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej. Towarzystwo organizuje cykliczne debaty popularyzujące chińską kulturę w stołecznej Bibliotece przy Koszykowej. Wspiera lekcje języka chińskiego, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. A także liczne konkursy artystyczne. Niedawny konkurs fotograficzny „Przenikanie” cieszył się ogromną popularnością. Teraz działacze Towarzystwa czekają na wznowienie personalnych kontaktów z Chinami. Przyjazd oczekiwanych od kilku lat delegacji. Towarzystwo Współpracy Polsko- Chińskiej jest organizacją pozarządową. W warunkach polskich oznacza to brak jakiegokolwiek wsparcia ze strony polskiego rządu. Choć jego reprezentanci wiele mówią o potrzebie intensyfikacji współpracy polsko- chińskiej.

Wznowienia kontaktów interpersonalnych, otwarcia Polski dla turystów z Chin oczekuje też profesor Li Yinan z wydziału polonistyki na pekińskiej BFSU. Coraz więcej chińskich studentów pragnie uczyć się tam języka polskiego. Wielu z nich nie poprzestaje na studiach licencjackich, chce je kontynuować na poziomie magisterskim w Polsce. 

Wielką popularnością cieszył się program wymiany młodzieży i studentów. Chińczycy studenci polonistyki zainteresowani byli rocznymi stażami na polskich uczelniach. Tym bardziej doświadczonym proponowano kursy dla młodych tłumaczy i konkursy na przekłady polskiej literatury na chiński. 

Dla początkujących proponowano letnie szkoły języka i polskiej kultury. Zainteresowanie polskim językiem i znajomością polskiej kultury wzrasta, bo absolwenci polonistyki poszukiwani są przez chińskie firmy obecne na polskim rynku. Bezrobocia wśród nich nie ma.

Patrząc z perspektywy banku, jego klientów, jestem umiarkowanym optymistą zadeklarował Bartosz Komasa, dyrektor ds. korporacyjnych polskiego oddziału Bank of China. Pomimo pandemicznych ograniczeń liczba chińskich firm pragnących zainwestować w Polsce stale wzrasta. Polska staje się hubem dla firm z branży e-commerce. Przede wszystkim Alibaby, ale też kilku innych mniejszych. Duże zainteresowanie Polską przejawiają firmy produkujące samochody elektryczne. A jeszcze większy wzrost odnotowujemy wśród polskich firm eksportujących do Chin. Zwłaszcza z branży spożywczej, kosmetycznej i meblarskiej.

Chińskie firmy zainteresowane są współpracą w nowych technologiach tworzących „zieloną gospodarkę”, odnawialne źródła energii, zadeklarował Ryszard Horodyński, dyrektor ds. Strategii i Komunikacji w polskim oddziale Huawei. Reprezentowana przez niego firma nie ogranicza swej działalności jedynie do branży telekomunikacyjnej. Chce promować urządzenia do fotowoltaiki, produkcji energii odnawialnej, samochody elektryczne.

Współbrzmiał ten głos z wystąpieniem prezesa Izby Gospodarczej „Polska-Azja” Janusza Piechocińskiego, byłego wicepremiera, posła na Sejm. Piechociński wskazał dwa pola intensyfikacji współpracy gospodarczej polsko-chińskiej. Ochronę środowiska i utylizacja odpadów oraz produkcję nowoczesnych systemów energetycznych. Czyli fotowoltaiki i alternatywnych wobec kopalnych, źródeł pozyskiwania energii.

Polska, za względu na swe położenie geograficzne, powinna być głównym hubem eksportu żywności polskiej i pochodzącej z Europu Środkowo- wschodniej, do Chin. A także platformą eksportu chińskich produktów do Europy. Ze względu na swe zaplecze magazynowe i olbrzymi potencjał dla e-commerce.

Nowy rozdział w stosunkach polsko- chińskich wymagają ożywienia dialogu politycznego. Zauważył to Sylwester Szafarz, sinolog, były polski dyplomata. Taki dialog wymaga jednak obiektywnych i prawdziwych informacji o Chinach w polskich mediach. Niestety zdecydowana większość polskich mediów należy do amerykańskich i zachodnioeuropejskich koncernów medialnych, a to sprawia, że ich publikacje, a zwłaszcza komentarze, nie zawsze są obiektywne i pro chińskie. Zwykle prezentują amerykański punkt widzenia w sprawach spornych z Chinami. 

Dlatego bardzo ważne są te mniej liczne media, prezentujące obiektywny i chiński punkt widzenia. A także intensywne kontakty międzyludzkie. Naukowe, kulturalne, sportowe, dziennikarskie.

Piotr Gadzinowski, publicysta „Trybuny”, były poseł i przewodniczący parlamentarnej grupy polsko- chińskiej, zaproponował „Trzy kroki” ku wzmocnieniu współpracy polsko- chińskiej; Skupienie się polskiego biznesu i instytucji promujących polską kulturę na współpracy z jedną, wybrana chińską prowincją. Stworzenie w Małaszewiczach centrum transportu Europa – Chiny. Kolejowego „Kanału sueskiego”, bezpiecznej drogi transportu dla gospodarek państw azjatyckich i europejskich. Stworzenie tam też ośrodka wymiany technologicznej, kulturalnej, ludzkiej z państw leżących na kolejowym szlaku Chiny – Unia Europejska. A także tworzenie wspólnych projektów współpracy z Chinami razem z Niemcami i państwami Europy Środkowo- Wschodniej. Więcej można przeczytać w opublikowanym na trybuna.info artykule Piotra Gadzinowskiego „Trzy kroki”.

Chociaż Polska i Chiny leżą daleko od siebie, to mamy wiele przykładów wspólnej historii, niektóre z nich jak, dzieje polskiej społeczności w Harbinie, przypominaliśmy, mówił redaktor Zhong Lei z ChGM. Wspominał też swoje studia i pobyty dziennikarskie w Polsce. Argumentując, że bez dziennikarskiej wymiany, staży w zaprzyjaźnionych krajach, trudno jest potem dobrze relacjonować i komentować wydarzenia międzynarodowe.

Moderujący dyskusję sinolog i znawca gospodarki chińskiej Radek Pyffel, wskazał na trzy płaszczyzny intensyfikacji relacji polsko-chińskiej. Współpracę na polu nowoczesnych technologii, zwłaszcza w branży „zielonej ekonomiki”. Stworzenie w Polsce centrum handlu Europa- Azja. A także centrum wymiany technologicznej, kulturalnej, naukowej i sportowej. 

No i wzmacnianie kontaktów międzyludzkich. Bo jeśli znajdziemy grupę ludzi podobnie myślących, to jak mówi stare chińskie przysłowie, będą oni mogli nawet góry przesuwać. (Piotr Gadzinowski)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use. You can change your cookie settings through your browser.
I agree