Xi Jinping wziął udział w 29. nieformalnym spotkaniu przywódców APEC i wygłosił ważne przemówienie

2022-11-18 16:27:17
Podziel się:

18 listopada czasu lokalnego w Narodowym Centrum Kongresowym w Bangkoku w Tajlandii odbyło się 29. nieformalne spotkanie przywódców APEC. Przewodniczący Chin Xi Jinping wziął udział w spotkaniu i wygłosił ważne przemówienie zatytułowane "W oparciu o solidarność i współpracę weźmy odpowiedzialność i zbudujmy wspólnotę Azji i Pacyfiku o wspólnej przyszłości".

Xi Jinping zwrócił uwagę, że pandemia Covid-19 nadal trwa, ożywienie gospodarcze na świecie stoi przed różnymi wyzwaniami, rośnie unilateralizm i protekcjonizm, globalny łańcuch przemysłowy i łańcuch dostaw odczuwają skutki kryzysu, a problemy inflacji, bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego są złożone i poważne. Region Azji i Pacyfiku jest miejscem, w którym żyjemy i rozwijamy się, a także źródłem globalnego wzrostu gospodarczego. W ciągu ostatnich kilku dekad regionalna współpraca gospodarcza Azji i Pacyfiku energicznie się rozwijała, tworząc "cud Azji i Pacyfiku", który przyciągnął uwagę całego świata, a współpraca w regionie Azji i Pacyfiku od dawna jest głęboko zakorzeniona w sercach ludzi. Teraz świat po raz kolejny stoi na rozdrożu historii, a znaczenie regionu Azji i Pacyfiku rośnie.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że w nowej sytuacji musimy współpracować, aby zbudować społeczność Azji i Pacyfiku ze wspólną przyszłością i zrealizować nowe osiągnięcie na zasadzie współpracy. Przedstawił też kilka propozycji.

Po pierwsze, trzeba ochronić międzynarodową uczciwość i sprawiedliwość oraz budować pokój i stabilność w regionie Azji i Pacyfiku. Szybki wzrost gospodarczy regionu Azji i Pacyfiku w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci skorzystał na spokojnym i stabilnym środowisku. W tym procesie ważny jest wzajemny szacunek, solidarność i współpraca, a w obliczu sporów trzeba poprzez konsultacje szukać najlepszego rozwiązania, korzystnego dla wszystkich. Powinniśmy szanować suwerenność i integralność terytorialną wszystkich krajów, powstrzymywać się od ingerowania w wewnętrzne sprawy innych krajów, szanować ścieżkę rozwoju i system społeczny niezależnie wybrany przez narody innych krajów, przywiązywać wagę do uzasadnionych obaw bezpieczeństwa wszystkich krajów oraz rozwiązywać różnice i spory między krajami środkami pokojowymi, poprzez dialog i konsultacje. Powinniśmy aktywnie uczestniczyć w globalnym zarządzaniu, promować rozwój porządku międzynarodowego w bardziej sprawiedliwym i rozsądnym kierunku oraz zapewniać gwarancje pokoju i stabilności w regionie Azji i Pacyfiku oraz na świecie.

Po drugie, trzeba przestrzegać otwartości i inkluzywności oraz budować region Azji i Pacyfiku ze wspólnym dobrobytem. Historia wielokrotnie dowiodła, że otwartość, inkluzywność i współpraca win-win są właściwą drogą. Powinniśmy wzmocnić koordynację w sprawie polityki makroekonomicznej, zbudować ściślejszy łańcuch przemysłowy i łańcuch dostaw w regionie, promować liberalizację i ułatwienia w handlu i inwestycjach, stale przyspieszać proces regionalnej integracji gospodarczej i budować w najbliższym czasie strefę wolnego handlu na wysokim poziomie w regionie Azji i Pacyfiku. Musimy promować wspólny dobrobyt dla wszystkich narodów w regionie Azji i Pacyfiku. Chiny są gotowe współpracować z odpowiednimi stronami w celu lepszego wdrożenia umowy o regionalnym kompleksowym partnerstwie gospodarczym, a także nadal promować swoje przystąpienie do kompleksowej i progresywnej umowy o partnerstwie transpacyficznym i umowy o partnerstwie w sprawie gospodarki cyfrowej w celu promowania integralnego rozwoju w regionie. Chiny rozważają zorganizowanie trzeciego forum Pasa i Szlaku na rzecz współpracy międzynarodowej w przyszłym roku, aby nadać nowy impuls rozwojowi i dobrobytowi regionu Azji i Pacyfiku oraz świata.

Po trzecie, trzeba przestrzegać zielonego i niskoemisyjnego rozwoju oraz budować czysty i piękny region Azji i Pacyfiku. Ochrona środowiska ekologicznego i walka ze zmianami klimatu to wspólne wyzwania stojące przed ludzkością. Powinniśmy wzmocnić współpracę gospodarczą i technologiczną, przyspieszyć skoordynowany rozwój ekologizacji i cyfryzację, promować transformację i modernizację zasobów energetycznych, struktury przemysłowej i struktury konsumpcji oraz promować ekologiczny rozwój gospodarczy i społeczny. W tym roku wspólnie sformułowaliśmy cel Bangkoku dotyczący zielonej gospodarki, aby wspólnie promować ochronę środowiska i rozwój gospodarczy. Chiny zapewnią wsparcie w realizacji tego celu. W ubiegłym roku przewodniczący Xi przedstawił Organizacji Narodów Zjednoczonych inicjatywę rozwojową mającą na celu wzmocnienie praktycznej współpracy pod względem żywności, energii, zdrowia i ograniczania ubóstwa, przyspieszenie wdrażania Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Zaprosił też do aktywnego udziału kraje Azji i Pacyfiku.

Po czwarte, kraje Azji i Pacyfiku mają wspólne przeznaczenie i powinny pomagać sobie nawzajem. Powinniśmy patrzeć na współpracę Azji i Pacyfiku ze strategicznej i długoterminowej perspektywy, chronić pozycję APEC jako głównego kanału współpracy regionalnej i chronić właściwy kierunek współpracy Azji i Pacyfiku. Konieczne jest utrzymanie celu i zasady APEC oraz ciągłe pogłębianie partnerstwa Azji i Pacyfiku opartego na wzajemnym zaufaniu, integracji, współpracy i wynikach korzystnych dla wszystkich. Musimy współpracować i pomagać sobie nawzajem, aby budować społeczność Azji i Pacyfiku ze wspólną przyszłością!

Xi Jinping zwrócił uwagę, że w zeszłym miesiącu z powodzeniem odbył się XX Zjazd Komunistycznej Partii Chin, wskazując kierunek i plan rozwoju Chin w obecnym i przyszłym okresie. Chiny chcą pokojowo współistnieć i rozwijać się ze wszystkimi krajami w oparciu o wzajemny szacunek, równość i wzajemne korzyści. Chiny będą nadal otwierać się na świat zewnętrzny na większą skalę, w szerszym zakresie i na głębszym poziomie, podążać ścieżką modernizacji w chińskim stylu, budować nowy system otwartej gospodarki o wyższym poziomie i nadal dzielić się możliwościami rozwoju Chin ze światem, zwłaszcza w regionie Azji i Pacyfiku.

 

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use. You can change your cookie settings through your browser.
I agree