Baidu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ChRL: Chiny zbudują wyższy poziom otwartego systemu gospodarczego, który przyniesie impuls światowemu ożywieniu gospodarczemu

2022-11-29 17:50:43
Podziel się:

W dniu 29 listopada na regularnej konferencji prasowej chińskiego MSZ, rzecznik tej instytucji  Zhao Lijian powiedział, że przeciętne tempo wzrostu gospodarczego Chin, w ciągu ostatnich 10 lat, wyniosło 6,6%, przyczyniając się średnio do ponad 30% wzrostu światowej gospodarki.  W ubiegłym roku PKB Chin stanowił 18,5% całkowitego wzrostu światowej gospodarki, a całkowite obroty chińskiego handlu zagranicznego osiągnęły 6,9 bilionów dolarów. W związku z tym, Chiny stały się drugą co do wielkości gospodarką świata i zajmują pierwsze miejsce pod względem wartości obrotów w handlu zagranicznym. W obliczu złożonej i trudnej sytuacji krajowej oraz międzynarodowej, podstawy stabilności gospodarczej i długoterminowego rozwoju Chin nie zmieniły się i zawsze przynosiły pozytywną energię dla globalnego dobrobytu i rozwoju.

Zhao Lijian powiedział, że Chiny zawsze były i są zwolennikiem oraz promotorem otwartej gospodarki światowej. Chiny będą nadal, w większej skali, w szerszym zakresie i na głębszym poziomie otwierać się na świat zewnętrzny oraz podążać będą ścieżką modernizacji w chińskim stylu i będą budować wyższy poziom otwartego systemu gospodarczego, który w dalszym ciągu przynosić będzie impuls światowemu ożywieniu gospodarczemu.