Baidu

Chiny stymulują szybkie odbicie gospodarcze, stabilizują handel zagraniczny i inwestycje

2023-01-29 20:07:36
Podziel się:

Zgodnie z decyzjami podjętymi w sobotę na posiedzeniu wykonawczym Rady Państwa ChRL, któremu przewodniczył premier Chin Li Keqiang, Chiny będą konsolidować i zwiększać tempo ożywienia gospodarczego, przyspieszać ożywienie konsumpcji oraz stabilizować handel zagraniczny i inwestycje.

Odnotowując utrzymujący się trend ożywienia i odbicia gospodarczego, na spotkaniu podkreślono, konieczność realizacji postanowień Centralnej Konferencji Pracy Gospodarczej oraz skupienia się na zapewnieniu stabilności wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i cen w celu utrzymania na odpowiednim poziomie wyników gospodarczych.

Zostaną podjęte zdecydowane kroki w celu zapewnienia skutecznej realizacji pakietu rozwiązań na rzecz stabilizacji gospodarki i działań następczych. Kluczowe projekty oraz modernizacja i renowacja wspierane będą przez ulepszone narzędzia polityki fiskalnej i finansowej w celu wygenerowania większych realnych korzyści.

Na spotkaniu podkreślono potrzebę wprowadzenia ułatwień dla szybkiego ponownego otwarcia przedsiębiorstw i produkcji po Święcie Wiosny oraz zapewnienia skutecznych usług pracownikom migrującym w czasie ich powrotu do pracy lub w procesie poszukiwania nowej pracy.

Zwracając uwagę na pilne wyzwanie, jakim jest słaby popyt, podczas spotkania wezwano do podjęcia w odpowiednim czasie działań w celu promowania wczesnego ożywienia konsumpcji, jako głównej siły napędzającej gospodarkę oraz prowadzenia pogłębionych działań w kierunku otwarcia oraz stabilizacji i modernizacji handlu zagranicznego i inwestycji.