Xi Jinping wygłosił przemówienie w ceremonii otwarcia Dialogu na wysokim szczeblu między KPCh a światowymi partiami politycznymi

2023-03-16 10:58:03
Podziel się:

15 marca sekretarz generalny Komitetu Centralnego KPCh i przewodniczący ChRL - Xi Jinping wziął udział w Dialogu na wysokim szczeblu między Komunistyczną Partią Chin a światowymi partiami politycznymi w Pekinie i wygłosili przemówienie programowe.

Główny temat tego spotkania brzmi: „Droga do modernizacji: obowiązki partii politycznych". W wydarzeniu tym brali udziału liderzy partii i organizacji politycznych z wielu krajów.

Xi Jinping podkreślił, że ostatecznym celem modernizacji jest osiągnięcie swobodnego i wszechstronnego rozwoju ludzi. Opierając się na dążeniu ludzi do lepszego życia i dostosowując się do pragnienia rozwoju cywilizacji, partie polityczne powinny dążyć do osiągnięcia celów dobrobytu materialnego, uczciwości politycznej, dobrobytu duchowego, stabilności społecznej i dobrego środowiska ekologicznego tak, aby modernizacja mogła zaspokoić różne potrzeby ludzi we wszystkich aspektach, aby poprawić dobrobyt ludzi obecnego pokolenia, a także chronić prawa i interesy przyszłych pokoleń, czyli promować zrównoważony rozwój społeczeństwa ludzkiego.

Xi Jinping zaznaczył, że modernizacja w stylu chińskim opiera się na warunkach narodowych i doświadczeniach poszczególnych krajów, czerpie z historii i kultury, integruje współczesną cywilizację, przynosi korzyści Chińczykom i promuje wspólny rozwój świata, który jest drogą do budowy silnego kraju i odrodzenia narodowego, a także jest sposobem Chin na dążenie do harmonijnego współistnienia świata i postępu ludzkości.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że modernizacja nie dotyczy wyłącznie kilku krajów, nie ma też tylko jednej drogi do realizacji tego celu i nie można też po prostu skopiować drogi innego kraju. Aby zrealizować modernizację, poszczególne kraje muszą nie tylko przestrzegać ogólnych zasad, ale także opierać się na własnych warunkach narodowych i mieć własne cechy.

Xi Jinping podkreślił także, że Komunistyczna Partia Chin będzie zaangażowana w utrzymanie międzynarodowej uczciwości i sprawiedliwości oraz promowanie pokoju i stabilności na świecie. Modernizacja w stylu chińskim nie podąża starą ścieżką kolonialnej grabieży, nie podąża złą ścieżką hegemonii, ale podąża właściwą ścieżką pokojowego rozwoju.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że w dzisiejszym świecie, w którym przyszłość i losy wszystkich krajów są ze sobą ściśle powiązane, różne cywilizacje mogą współistnieć, komunikować się i uczyć się od siebie nawzajem oraz odgrywać niezastąpioną rolę w promowaniu procesu modernizacji społeczeństwa ludzkiego i prosperującej cywilizacji światowej. Wyszedł też z globalną inicjatywą cywilizacyjną.

Xi Jinping powiedział, że należy wspólnie opowiadać się za poszanowaniem różnorodności cywilizacji świata i przestrzegać równości cywilizacyjnej, wzajemnego uczenia się, dialogu i tolerancji.

Xi Jinping podkreślił potrzebę obrony i promocji wspólnych wartości całej ludzkości. Powiedział, że pokój, rozwój, uczciwość, sprawiedliwość, demokracja i wolność są wspólnym dążeniem narodów wszystkich krajów. Konieczne jest zrozumienie konotacji wartości różnych cywilizacji, a nie narzucanie innym własnych wartości i modeli i nie angażowanie się w konfrontację ideologiczną.

Xi Jinping podkreślił, aby wspólnie opowiadać się za przywiązywaniem wagi do dziedziczenia i innowacji cywilizacyjnej, w pełni wykorzystać epokową wartość historii i kultury różnych krajów oraz promować twórczą transformację i innowacyjny rozwój doskonałych tradycyjnych kultur różnych krajów w procesie modernizacji.

Xi Jinping apelował o wspólne opowiadanie się za wzmocnieniem międzynarodowej wymiany i współpracy międzyludzkiej i kulturalnej, badanie możliwości ustanowienia globalnego dialogu cywilizacyjnego i sieci współpracy, wzbogacenie treści wymiany, rozszerzenie kanałów współpracy, promocję zrozumienia między ludźmi wszystkich krajów, rozwoju i postępu cywilizacji ludzkiej.

Xi Jinping podkreślił też gotowość pogłębiania wymiany z partiami politycznymi i organizacjami politycznymi różnych krajów. Zaoferował pomoc w budowaniu nowego typu stosunków międzynarodowych poprzez ustanowienie nowego typu relacji między partiami politycznymi oraz pomoc w pogłębianiu i rozszerzaniu globalnego partnerstwa poprzez konsolidację i poprawę globalnego partnerstwa partii politycznych.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use. You can change your cookie settings through your browser.
I agree