Baidu

Polski przekład „Da Xue – Najwyższa nauka. Zhong Yong – Powszednia praktyka drogi środka”

2023-04-20 17:30:41
Podziel się:

5 kwietnia Państwowy Instytut Wydawniczy zorganizował spotkanie poświęcone najnowszej pozycji z serii Bibliotheca Orientalis: „Da Xue – Najwyższa nauka. Zhong Yong – Powszednia praktyka drogi środka".

Spotkanie z autorką przekładu, sinolożką - dr Katarzyną Pejdą i dr Małgorzatą Religą – sinolożką i tłumaczką literatury chińskiej poprowadził sinolog, tłumacz i literaturoznawca - dr Marcin Jacoby.

„Da Xue – Najwyższa nauka” i  „Zhong Yong – Powszednia praktyka drogi środka” oraz „Analekta” i „Mencjusz” stanowią Czteroksiąg, będący fundamentem wiedzy o neokonfucjanizmie – filozofii, która kształtowała społeczeństwo w Chinach, Korei, Japonii i Wietnamie od XII do XX wieku. 

„Da Xue – Najwyższa nauka. Zhong Yong – Powszednia praktyka drogi środka" w przekładzie dr Katarzyny Pejdy to pierwsze na polskim rynku tłumaczenie z komentarzami i wstępem tłumaczki, przybliżającym znaczenie i rolę tych tekstów w rozwoju kultury chińskiej.

Autorka przekładu określiła go mianem krótkiego przewodnika do zaprowadzenia ładu w państwie i porządkowania emocji. Zwróciła uwagę na specyficzną strukturę tekstu, który był przeznaczony do nauki na pamięć i dlatego zawiera liczne powtórzenia i polisylogizmy logiczne.

Podczas rozmowy objaśniono pojawiające się w tekście terminy „junzi” i „niebo”. 

Junzi, dosłownie oznacza syna władcy, ale w chińskich tekstach filozoficznych termin ten określa również przynależność do „arystokracji ducha”. Junzi to człowiek, który przeszedł proces moralnego samodoskonalenia i jest w stanie zarządzać społeczeństwem i państwem, daje dobry przykład, a przez swoją charyzmę sprawia, że ludzie zachowują się właściwie. Katarzyna Pejda odeszła od przyjętej konwencji tłumaczenia pojęcia junzi jako „mędrzec” i  zaproponowała alternatywne tłumaczenie - „człowiek moralnie doskonały”. Małgorzata Religa dodała, że termin junzi odnosi się do władcy i twórcy kultury, człowieka, który łączy niebo i ziemię.

Niebo zostało zdefiniowane przez rozmówców jako źródło ładu, dobra i moralności, nadające człowiekowi cnotę - „de”.

Sinologowie spierali się na temat mistycznej lub religijnej sfery ksiąg konfucjańskich. Dr Pejda skłaniała się ku interpretacji, że „Zhong Yong” stanowi empiryczne obserwacje i odwołuje się do intuicji. Dr Religa zwróciła uwagę na specyficzną relację między niebem i ziemią, a także na fakt, że transformacja dokonywana przez junzi na kształt nieba budzi bojaźń, co nawiązuje do sfery sacrum. Podkreśliła też, że czynnikiem łączącym człowieka i niebo jest natura. 

W podsumowaniu dyskusji rozmówcy odpowiedzieli na pytanie, dlaczego warto w dzisiejszych czasach czytać „Da Xue – Najwyższa nauka. Zhong Yong – Powszednia praktyka drogi środka”. Zgodzili się, że ta lektura daje przyjemność obcowania z pięknem tekstu. Autorka przekładu zwróciła natomiast uwagę, że prezentowane teksty pokazują, że etyka może mieć inne źródło pochodzenia niż absolut. Etyka, do której się odwoływała, nakierowana jest na innego człowieka, a jej miernikiem jest empatia i krzywda drugiego człowieka. 

Przetłumaczone księgi z kanonu lektur konfucjańskich promują potrzebę dążenia do kompromisu, współpracy i ograniczenia własnego ego, co może być pouczające dla ludzi Zachodu.


Agnieszka Wu-Skawińska

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use. You can change your cookie settings through your browser.
I agree