Baidu

Xi Jinping przewodniczył szczytowi Chiny-Azja Środkowa i wygłosił przemówienie inauguracyjne

2023-05-19 11:19:22
Podziel się:

19 maja, w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Xi'anie w Chinach, na pierwszym szczycie Chiny-Azja Środkowa odbyły się rozmowy okrągłego stołu. Gospodarzem spotkania był przewodniczący Chin Xi Jinping, który wygłosił przemówienie inauguracyjne. 

Przewodniczący Chin rozpoczął swoje wystąpienie od przedstawienia miasta Xi'an, jako jednego z ważnych miejsc narodzin chińskiej cywilizacji i narodu chińskiego, a także początku starożytnego Jedwabnego Szlaku na Wschodzie. Przez tysiące lat Chiny współpracowały z narodami wszystkich grup etnicznych w Azji Środkowej na rzecz rozwoju Jedwabnego Szlaku i wniosły historyczny wkład w wymianę i rozwój cywilizacji światowych. Xi podkreślił wagę spotkania w Xi'anie dla kontynuacji, liczącej tysiąc lat, przyjaźni i tworzenia nowych perspektyw.

Nawiązał do swojej pierwszej, od objęcia stanowiska przewodniczącego Chin, wizyty w Azji Środkowej w 2013 roku i propozycji inicjatywy wspólnego rozwoju Pasa Gospodarczego Jedwabnego Szlaku. W ciągu ostatnich 10 lat Chiny i kraje Azji Środkowej czyniły wspólne wysiłki, aby promować kompleksowe odrodzenie Jedwabnego Szlaku, dążyć do rozwoju dogłębnej współpracy w przyszłości i wprowadzać stosunki dwustronne w Nową Erę.

Chiny z krajami Azji Środkowej łączą głębokie więzi historyczne, które dają solidne podstawy opinii publicznej i są prężnie rozwijane w Nowej Erze.

Obecnie zmiany przyspieszają, a Azja Środkowa znajduje się na centrum kontynentu euroazjatyckiego, na skrzyżowaniu Wschodu i Zachodu oraz Północy i Południa.

Świat potrzebuje stabilnej Azji Środkowej. Należy utrzymać suwerenność, bezpieczeństwo, niepodległość i integralność terytorialną państw Azji Środkowej. Należy szanować drogę rozwoju wybraną niezależnie przez narody krajów Azji Środkowej oraz wspierać wysiłki krajów tego regionu na rzecz realizacji pokoju, harmonii i spokoju.

Świat potrzebuje zamożnej Azji Środkowej. Zamożna Azja Środkowa zrealizuje aspiracje mieszkańców wszystkich krajów tego regionu do lepszego życia i nada silny impuls ożywieniu i rozwojowi gospodarki światowej.

Świat potrzebuje harmonijnej Azji Środkowej. Solidarność, integracja i harmonia to aspiracje mieszkańców Azji Środkowej. Nikt nie ma prawa do wprowadzania niezgody i konfrontacji w Azji Środkowej. 

Świat potrzebuje zjednoczonej Azji Środkowej. Azja Środkowa ma podstawy, warunki i możliwości, aby stać się ważnym węzłem łączności na kontynencie euroazjatyckim.

W ubiegłym roku rząd chiński ogłosił plan budowy wspólnoty Chin i krajów Azji Środkowej ze wspólną przyszłością. Jest to historyczny wybór w kontekście Nowej Ery, ukierunkowany na podstawowe interesy narodów wszystkich krajów. Xi Jinping powiedział, że trzeba przestrzegać „czterech wskazówek”, aby zbudować wspólnotę chińsko-środkowoazjatycką ze wspólną przyszłością.

Po pierwsze, pomagajmy sobie nawzajem. Powinniśmy pogłębiać strategiczne wzajemne zaufanie, zawsze udzielać sobie wyraźnego i silnego wsparcia w kwestiach dotyczących podstawowych interesów, takich jak suwerenność, niezależność, godność narodowa i długoterminowy rozwój, a także współpracować na rzecz budowania wspólnoty wzajemnej pomocy, jedności i wzajemnego zaufania.

Po drugie, utrzymujmy wspólny rozwój. Musimy nadal aktywnie działać we wspólnym rozwoju inicjatywy "Pasa i Szlaku", wdrażać Globalną Inicjatywę Rozwoju, w pełni uwalniać potencjał współpracy w gospodarce, handlu, produkcji, energetyce, transporcie itp., a także tworzyć nowe: finansowe, rolne, ograniczające ubóstwo, ekologiczne i niskoemisyjne, promujące medycynę i ochronę zdrowia, innowacje cyfrowe i inne nowe punkty wzrostu oraz współpracować, aby zbudować społeczność, w której wszyscy wygrywają i osiągają wspólne sukcesy.

Po trzecie, utrzymujmy powszechne bezpieczeństwo. Musimy wspólnie realizować Globalną Inicjatywę Bezpieczeństwa, zdecydowanie przeciwstawiać się siłom zewnętrznym ingerującym w sprawy wewnętrzne państw regionu i podżegającym do „kolorowych rewolucji”, zachowywać zero tolerancji dla „trzech sił zła” (ekstremistyczne  ,   separatystyczne i terrorystyczne  siły), dążyć do rozwiązania regionalnego dylematu bezpieczeństwa oraz wspólnie budować społeczność wolną od konfliktów i utrzymującą trwały pokój.

Po czwarte, utrzymujmy przyjaźnie z pokolenia na pokolenie. Powinniśmy realizować Globalną Inicjatywę Cywilizacyjną, kontynuować tradycyjną przyjaźń, wzmacniać bliską wymianę personelu, wymianę doświadczeń w zarządzaniu, pogłębiać wzajemne uczenie się między cywilizacjami, wzmacniać wzajemne zrozumienie, budować solidne podstawy przyjaźni między Chinami a narodami krajów Azji Środkowej z pokolenia na pokolenie i współpracować przy budowaniu wspólnoty wzajemnej wiedzy i wspólnych oczekiwań”- apelował Xi Jinping.

W swoim przemówieniu programowym przedstawił też „ośmiopunktową propozycję” dotyczącą współpracy między Chinami a krajami Azji Środkowej w zakresie:

Wzmocnienie budowy mechanizmu. Chiny proponują ustanowienie mechanizmu spotkań i dialogu w dziedzinie przemysłu, inwestycji, rolnictwa, transportu, zarządzania kryzysowego, edukacji i partii politycznych.

Rozszerzenie stosunków gospodarczych i handlowych. Chiny wprowadzą więcej środków ułatwiających handel międzynarodowy i podniosą poziom dwustronnych umów inwestycyjnych.

Pogłębienie łączności. Chiny kompleksowo zwiększą transgraniczne przewozy transportowe, poprą budowę Transkaspijskiego Międzynarodowego Korytarza Transportowego, będą promować otwarcie rynku transportu lotniczego i rozwijać regionalne sieci logistyczne.  

Rozszerzenie współpracy energetycznej. Chiny proponują ustanowienie partnerstwa na rzecz rozwoju energetycznego Chiny-Azja Środkowa i przyspieszenie budowy odcinka D gazociągu między Chinami a Azją Środkową.

Promocja projektów ekologicznych i innowacyjnych. Chiny z zadowoleniem przyjmują udział krajów Azji Środkowej w specjalnym planie współpracy, w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku,  w dziedzinie technologii zrównoważonego rozwoju, innowacji i przedsiębiorczości oraz technologii informacji przestrzennej.

Zwiększenie zdolności rozwoju. Aby wesprzeć współpracę Chin z krajami Azji Środkowej i rozwój krajów Azji Środkowej, Chiny zapewnią krajom Azji Środkowej wsparcie finansowe i bezpłatną pomoc w łącznej wysokości 26 mld RMB.

Wzmocnienie dialogu między cywilizacjami. Chiny zapraszają kraje Azji Środkowej do udziału w planie „Kulturowego Jedwabnego Szlaku”, utworzą więcej centrów tradycyjnej medycyny w Azji Środkowej i przyspieszą tworzenie centrów kultury w Chinach i Azji Środkowej. 

Utrzymanie pokoju w regionie. Chiny są gotowe pomóc krajom Azji Środkowej we wzmocnieniu egzekwowania prawa, w bezpieczeństwie i rozwoju zdolności obronnych oraz wsparciu krajów tego regionu w wysiłkach na rzecz bezpieczeństwa regionalnego i zwalczania  terroryzmu. 

 W październiku ubiegłego roku z powodzeniem odbył się XX Zjazd Komunistycznej Partii Chin, na którym określono główne zadania kompleksowej budowy nowoczesnego i potężnego kraju socjalistycznego, realizacji celu drugiego stulecia i kompleksowego promowania wielkiego odrodzenia narodu chińskiego poprzez modernizację w stylu chińskim oraz opracowano wielki plan przyszłego rozwoju Chin. Jesteśmy gotowi wzmocnić wymianę z krajami Azji Środkowej, promować połączenie strategii rozwoju Chin i krajów Azji Środkowej, stworzyć więcej możliwości współpracy i wspólnie promować proces modernizacji sześciu krajów.

„Czyńmy wspólne wysiłki i aktywnie promujmy wspólny rozwój, wspólny dobrobyt i wspólnie cieszmy się na lepsze jutro naszych sześciu krajów!” Tym pozytywnym wezwaniem Xi Jinping zakończył swoje wystąpienie. (S.S.)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use. You can change your cookie settings through your browser.
I agree