Baidu

Xi Jinping wziął udział w nieformalnym dialogu przywódców APEC i obiedzie roboczym

2023-11-17 08:23:56
Podziel się:

W południe 16 listopada czasu lokalnego przewodniczący Chin Xi Jinping wziął udział w nieformalnym dialogu przywódców APEC i obiedzie roboczym z gospodarzami i gośćmi APEC w San Francisco.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że zrównoważony rozwój jest "złotym kluczem" do rozwiązania obecnych, globalnych problemów. W ostatnich latach APEC wdrażała wizję Putrajaya Vision 2040 oraz „cele z Bangkoku dotyczące zielonej gospodarki o obiegu zamkniętym” i wniosła pozytywny wkład w globalny, zielony i zrównoważony wzrost. W obecnych okolicznościach musimy dalej budować konsensus, koncentrować się na działaniu i nadawać większy impuls sprawie globalnego zrównoważonego rozwoju.

Po pierwsze, przyspieszenie realizacji Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Zdecydowane umieszczenie rozwoju w centrum globalnej agendy i zbudowanie politycznego konsensusu, w którym wszyscy cenią rozwój i wszystkie kraje współpracują ze sobą. Chiny przedstawiły Globalną Inicjatywę Rozwoju i poczyniły pozytywne wysiłki na rzecz promowania synergii społeczności międzynarodowej i rozwiązania problemu deficytu rozwojowego.

Po drugie, należy tworzyć nową ścieżkę dla zielonego rozwoju i transformacji. Trzeba promować transformację i modernizację struktur energetycznych, przemysłowych i transportowych oraz współpracować w celu promowania redukcji emisji dwutlenku węgla, redukcji zanieczyszczeń, zwiększenia powierzchni obszarów zielonych i wzrostu, a także koordynować promocję sprawiedliwej transformacji siły roboczej i wysokiej jakości zatrudnienia, aby zbudować dom dla Ziemi, w którym gospodarka i środowisko rozwijają się razem.

Po trzecie, należy wspólnie przeciwdziałać globalnym zmianom klimatu poprzez utrzymanie pozycji Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, jako głównego kanału globalnego zarządzania klimatem, przestrzegać zasady o wspólnych, ale zróżnicowanych obowiązkach oraz formułować cele klimatyczne w oparciu o odpowiednie warunki krajowe. Ponadto, trzeba wziąć po uwagę obawy krajów rozwijających się w zakresie finansowania, budowania zdolności i transferu technologii oraz dążyć do pełnego i skutecznego wdrożenia „Konwencji” i „Porozumienia Paryskiego”.

Xi Jinping podkreślił, że Chiny będą dogłębnie wdrażać nową koncepcję rozwoju, promować kompleksową zieloną i niskoemisyjną transformację gospodarki i społeczeństwa oraz nadal wnosić wkład w budowę domu dla Ziemi, w którym człowiek i przyroda współistnieją w harmonii. Aby promować zieloną inicjatywę Pasa i Szlaku, Chiny będą nadal pogłębiać współpracę w zakresie zielonej infrastruktury, zielonej energii i ekologicznego transportu oraz wspierać kraje rozwijające się w budowaniu potencjału poprzez specjalne fundusze na współpracę Południe-Południe w zakresie zmian klimatu. Chiny są gotowe współpracować ze wszystkimi stronami, aby wnieść większy wkład w budowanie wspólnoty rozwoju globalnego oraz czystego i pięknego świata.

Konferencji na temat „Zrównoważonej, klimatycznej i sprawiedliwej transformacji energetycznej” przewodniczył prezydent USA Joe Biden. (S.Z., Z.Z.)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use. You can change your cookie settings through your browser.
I agree