Baidu

Xi Jinping wziął udział w 30. nieformalnym spotkaniu przywódców krajów APEC i wygłosił ważne przemówienie

2023-11-18 06:17:57
Podziel się:

17 listopada przed południem czasu lokalnego w San Francisco w USA odbyło się 30. nieformalne spotkanie przywódców krajów APEC. Przewodniczący Chin Xi Jinping wziął udział w spotkaniu i wygłosił ważne przemówienie zatytułowane: „Utrzymanie pierwotnych aspiracji, zjednoczenie i współpraca w celu promowania wysokiej jakości wzrostu w regionie Azji i Pacyfiku”.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że od czasu ustanowienia mechanizmu regularnych spotkań przywódców, APEC zawsze stał na czele globalnego otwarcia i rozwoju, skutecznie promując liberalizację i ułatwienia w handlu regionalnym i inwestycjach, rozwój gospodarczy i technologiczny oraz przepływ towarów i personelu, tworząc "cud Azji i Pacyfiku", który przyciągnął uwagę całego świata.

Xi Jinping podkreślił potrzebę podtrzymywania pierwotnych aspiracji współpracy w regionie Azji i Pacyfiku, odpowiedzialnego odpowiadania na wezwanie czasów, współpracy w celu sprostania globalnym wyzwaniom, pełnego wdrożenia wizji Butragaya, budowy otwartej, tętniącej życiem, odpornej i pokojowej społeczności Azji i Pacyfiku oraz dążenia do wspólnego dobrobytu mieszkańców regionu Azji i Pacyfiku oraz przyszłych pokoleń.

Wzywał do zaangażowania w rozwój oparty na innowacjach, bo innowacyjność jest silnym motorem rozwoju. Wskazał potrzebę podążania za tendencjami postępu naukowego i technologicznego, podkreślił  bardziej aktywną promocję, wymianę i współpracę w dziedzinie nauki i technologii oraz wspólną pracę na rzecz otwartego, sprawiedliwego i niedyskryminującego środowiska dla postępu naukowego i technologicznego. Mówił o przyspieszeniu transformacji cyfrowej, zmniejszeniu przepaści cyfrowej, zastosowaniu nowych technologii, takich jak duże zbiory danych, przetwarzanie w chmurze, sztuczna inteligencja i obliczenia kwantowe oraz dalszym kształtowaniu nowej dynamiki i korzyści dla rozwoju regionu Azji i Pacyfiku.

Po drugie, mówił o utrzymaniu otwartości w rozwoju. Podkreślał wagę utrzymania wolnego i otwartego handlu i inwestycji, wspieranie i wzmacnianie wielostronnego systemu handlowego, którego centralnym elementem jest WTO, utrzymanie stabilności i płynności globalnych łańcuchów przemysłowych i dostaw oraz przeciwstawianie się upolitycznieniu, zbrojeniom i pan-bezpieczeństwu w kwestiach gospodarczych i handlowych. Dodał, że konieczne jest niezachwiane promowanie regionalnej integracji gospodarczej i przyspieszenie procesu tworzenia strefy wolnego handlu w regionie Azji i Pacyfiku. Przypomniał, że Chiny z powodzeniem zorganizowały III Forum Pasa i Szlaku na rzecz Współpracy Międzynarodowej, nadając nowy impuls promowaniu globalnej łączności i budowaniu otwartej gospodarki światowej.

Trzecia część wystąpienia dotyczyła zielonego rozwoju. Przewodniczący Chin zauważył, że konieczne jest przestrzeganie harmonijnego współistnienia człowieka i przyrody oraz przyspieszenie zielonej i niskoemisyjnej transformacji trybu rozwoju. Chiny podążają ścieżką priorytetu ekologicznego i zielonego rozwoju oraz aktywnie i stale promują szczyt emisji dwutlenku węgla i neutralność węglową. Przedstawiły inicjatywy współpracy APEC w zakresie zielonego rolnictwa, zrównoważonych miast oraz zapobiegania i kontroli zanieczyszczenia mórz, aby promować budowę czystego i pięknego regionu Azji i Pacyfiku.

Po czwarte, nawiązał do Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, potrzebie pełnego przywrócenia kwestii rozwoju do centrum agendy międzynarodowej, pogłębienia synergii strategii rozwoju i wspólnego rozwiązania problemu globalnego deficytu rozwoju. Zaprosił wszystkie strony do aktywnego udziału w Globalnej Inicjatywie Rozwoju, pogłębiania współpracy w zakresie redukcji ubóstwa, bezpieczeństwa żywnościowego i uprzemysłowienia, budowania globalnej społeczności rozwojowej i umożliwienia ludziom ze wszystkich krajów dzielenia się owocami modernizacji. Chiny będą nadal wspierać APEC we współpracy gospodarczej i technologicznej oraz wspólnie dzielić się możliwościami rozwojowymi w regionie Azji i Pacyfiku.

Xi Jinping podkreślił, że Chiny kompleksowo promują budowę silnego państwa i wielką sprawę narodowego odrodzenia poprzez modernizację w chińskim stylu. Chiny podążają ścieżką pokojowego rozwoju, wysokiej jakości rozwoju i otwarcia na wysokim poziomie oraz zapewniają nowe możliwości modernizacji wszystkich krajów na świecie poprzez modernizację w stylu chińskim. Chiny są gotowe współpracować ze wszystkimi stronami, aby osiągnąć bardziej owocne wyniki we współpracy w regionie Azji i Pacyfiku i wspólnie budować kolejne "złote trzydziestolecie" regionu Azji i Pacyfiku. (S.S. I.L.)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use. You can change your cookie settings through your browser.
I agree