Baidu

Komentarz: Wartość "inwestowania w Chinach" na dorocznej konferencji gospodarczej

2023-12-14 14:17:40
Podziel się:

Kierunek polityki gospodarczej Chin, drugiej co do wielkości gospodarki świata, przyciąga powszechną uwagę. Centralna Konferencja Pracy Gospodarczej, która odbyła się w dniach 11 i 12 grudnia, jasno pokazała w dziewięciu aspektach, jak w przyszłym roku będzie funkcjonować gospodarka. Na spotkaniu wezwano do podjęcia wysiłków na rzecz kontynuowania postępu, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności, wzmocnienia stabilności poprzez postęp i ustanowienia „nowego” przed zniesieniem „starego”, co dostarczyło jasnych wskazówek dla przyszłorocznych prac gospodarczych, a także pozwoliło światu dostrzec nieustanne wysiłki Chin na rzecz prób ożywienia światowej gospodarki poprzez własny rozwój.

Rozwój polegająjący na dążeniu do postępu, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności, wynika z praktyki chińskiej gospodarki. Bieżący rok jest rokiem ożywienia i rozwoju gospodarczego, po przejściu od trzyletniej pandemii do okresu zapobiegania i kontroli epidemii, a „odbicie i poprawa” gospodarki stały się słowami kluczowymi. Wiele instytucji międzynarodowych przewiduje, że udział Chin w globalnym wzroście gospodarczym wyniesie w tym roku około 30% , a Chiny nadal pozostaną największym motorem światowej gospodarki.

W 2024 r., w obliczu perspektywy słabego ożywienia gospodarczego na świecie, potrzebne są większe siły, aby zabezpieczyć się przed niepewnością. Na konferencji podkreślono kierunek przyszłorocznej polityki gospodarczej Chin: „kontynuowanie proaktywnej polityki finansowej i stabilnej polityki pieniężnej” – w tym twierdzeniu można dostrzec stabilność i ciągłość, których brakuje gospodarce światowej.

Zaledwie kilka dni temu został opublikowany nowy plan wsparcia wysokiego poziomu instytucjonalnego pilotażowej strefy wolnego handlu w Szanghaju, poprzez dostosowanie jej do wysokich standardów międzynarodowych zasad gospodarczo-handlowych, w którym przedstawiono łącznie 80 środków mających na celu otwarcie i stworzenie krajowej strefy modelowej otwarcia instytucjonalnego. W kontekście obecnej polityki „małych dziedzińców i wysokich murów” oraz „oddzielenia się od Chin i zerwania łańcuchów” prowadzonej przez USA i niektóre kraje zachodnie, „inwestowanie w Chinach” jest możliwe dzięki zdecydowanemu otwarciu Chin na wysokim poziomie.

Po konferencji można sądzić, że szereg środków otwarcia na wysokim poziomie odzwierciedla determinację Chin w promowaniu budowy otwartej gospodarki światowej. Otwarte Chiny zawsze były najlepszym wyborem dla wszystkich krajów, aby rozszerzyć ich możliwości biznesowe.

Rok 2024 to 75. rocznica powstania Chińskiej Republiki Ludowej i kluczowy rok dla Chin w osiągnięciu celów i zadań 14. Planu Pięcioletniego. Chociaż rozwój gospodarczy Chin stoi w obliczu pewnych trudności i wyzwań, ogólnie rzecz biorąc, możliwości przeważają nad wyzwaniami. Centralna Konferencja Pracy Gospodarczej jako nowy punkt wyjścia, daje Chinom możliwości i warunki do nieustannego „konsolidowania i wzmacniania dobrej tendencji ożywienia gospodarczego”. W tym procesie „inwestowanie w Chinach” będzie widoczną wartością. (Z.T.)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use. You can change your cookie settings through your browser.
I agree