Baidu

Xi Jinping uczestniczył w szczycie „Szanghajska Organizacja Współpracy +” w Astanie

2024-07-04 23:35:10
Podziel się:

W dniu 4 lipca po południu czasu lokalnego, przewodniczący ChRL Xi Jinping uczestniczył w szczycie „Szanghajska Organizacja Współpracy +” w Astanie, na którym wygłosił przemówienie.

W swoim przemówieniu Xi Jinping podkreślił, że po raz pierwszy organizowany szczyt w formacie „Szanghajska Organizacja Współpracy +”, zgromadził dobrych przyjaciół i nowych partnerów, w celu omówienia spraw będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Pokazuje to, że w nowej erze koncepcje tej organizacji są powszechnie akceptowane.

Obecnie świat zmienia się w sposób bezprecedensowy. Podczas gdy cywilizacja ludzka robi ogromne postępy, rosną również znacznie czynniki takie jak brak bezpieczeństwa, niestabilność i niepewność. Aby poradzić sobie z tymi zmianami, kluczowe jest posiadanie mądrości do rozpoznawania tych zmian, strategii na ich reagowanie oraz odwagi do ich wprowadzania. Należy mocno zakorzenić świadomość wspólnoty losów oraz zawsze kierować się „Duchem Szanghajskim” i niezmiennie podążać drogą rozwoju odpowiednią dla własnych krajowych warunków i regionalnych realiów.

Xi Jinping przedstawił pięć propozycji. Po pierwsze, należy budować wspólny dom zjednoczony wzajemnym zaufaniem. „Duch Szanghajski" jest spójny z Pięcioma Zasadami Pokojowego Współistnienia i jest wspólną wartością tej organizacji, należy go szczególnie cenić i zawsze przestrzegać. Należy szanować autonomiczne wybory ścieżek rozwoju każdego kraju, wspierać się nawzajem w ochronie kluczowych interesów drugiej strony, eliminować różnice i budować konsensus poprzez strategiczną komunikację, a także wzmacniać wzajemne zaufanie. Chiny sugerują, aby członkowie organizacji zwiększyli wymianę doświadczeń w zarządzaniu własnymi krajami i zorganizowali w odpowiednim czasie forum partii politycznych Szanghajskiej Organizacji Współpracy.

Po drugie, należy budować wspólny dom pokoju i bezpieczeństwa. Każdy kraj musi być bezpieczny, aby istniało prawdziwe bezpieczeństwo. Trzeba udoskonalać mechanizmy i środki współpracy w zakresie bezpieczeństwa, przyspieszać budowę kompleksowego centrum reagowania na zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa oraz tworzenie jego jednostek. Należy stworzyć centrum antynarkotykowe, wzmacniać wymianę informacji i prowadzić wspólne działania. Należy wykorzystać platformy takie jak mechanizm koordynacji i współpracy sąsiadów Afganistanu, aby wspierać Afganistan na jego drodze pokojowej odbudowy.

Po trzecie, należy budować wspólny dom dobrobytu i rozwoju. Chiny proponują, aby rok 2025 został uznany za „Rok Zrównoważonego Rozwoju Szanghajskiej Organizacji Współpracy” i są gotowe wspólnie z wszystkimi stronami wdrożyć osiem działań na rzecz wysokiej jakości wspólnej budowy „Pasa i Szlaku”. Trzeba korzystać z platform takich jak bazy demonstracyjne rolnictwa, regionalne pilotażowe strefy handlu i bazy innowacji w zakresie ekologii i ochrony środowiska, aby promować współpracę regionalną. Chiny zapraszają wszystkie strony do korzystania z systemu nawigacji satelitarnej BeiDou i wzięcia udziału w budowie międzynarodowej stacji badawczej na Księżycu. Chiny proponują utworzenie Sojuszu Cyfrowej Edukacji Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Należy modernizować system zarządzania organizacją i zwiększać efektywność jej działania.

Po czwarte, należy budować wspólny dom przyjaznego sąsiedztwa. Trzeba w pełni wykorzystać rolę takich instytucji jak Komitet Przyjaznego Sąsiedztwa, Przyjaźni i Współpracy Szanghajskiej Organizacji Współpracy oraz kontynuować organizowanie wydarzeń takich jak Forum Tradycyjnej Medycyny, Obóz Wymiany Młodzieżowej i Forum Rozwoju Młodzieży. Chiny zapraszają wszystkie strony do uczestnictwa w Forum Zielonego Rozwoju w Qingdao oraz w Forum Kobiet.

Po piąte, należy budować wspólny dom sprawiedliwości i uczciwości. Trzeba wspólnie promować równą i uporządkowaną wielobiegunowość świata oraz inkluzywną i integracyjną globalizację gospodarczą, praktykować prawdziwy multilateralizm i kierować globalnym zarządzaniem w kierunku bardziej sprawiedliwego i racjonalnego rozwoju. Szanghajska Organizacja Współpracy powinna przyczyniać się do eliminacji deficytów pokoju, rozwoju, bezpieczeństwa i zarządzania na świecie.

Xi Jinping podkreślił, że jedność i współpraca są sprawdzonym doświadczeniem Szanghajskiej Organizacji Współpracy oraz niezbędnym wyborem na nowej drodze radzenia sobie z przemianami i otwierania nowych perspektyw. Po szczycie w Astanie, Chiny obejmą przewodnictwo w SzOW. Chiny są gotowe współpracować z partnerami organizacji i z większą liczbą krajów i organizacji międzynarodowych, które uznają „Ducha Szanghajskiego”, aby wspólnie budować społeczność o wspólnej przyszłości dla ludzkości i uczynić jej przyszłość bardziej świetlaną i obiecującą. (A. L.)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use. You can change your cookie settings through your browser.
I agree