Baidu

Xi Jinping przeprowadził rozmowy z prezydentem Tadżykistanu Emomalim Rahmonem

2024-07-05 23:39:02
Podziel się:

W dniu 5 lipca po południu czasu lokalnego, przewodniczący Chin Xi Jinping przeprowadził, w Pałacu Prezydenckim w Duszanbe, rozmowy z prezydentem Tadżykistanu Emomalim Rahmonem. Przywódcy obu państw ogłosili rozwój wszechstronnego strategicznego partnerstwa współpracy między Chinami a Tadżykistanem w Nowej Erze.

Xi Jinping zauważył, że oba kraje, Chiny i Tadżykistan są powiązane ze sobą geograficznie, współzależne i dzielą wspólny los. Relacje między obydwoma krajami mają głębokie korzenie historyczne, solidne podstawy polityczne, bogate konotacje współpracy i szerokie poparcie społeczne. Dzięki wspólnym wysiłkom obu stron, wzajemne zaufanie polityczne między obydwoma krajami stale się pogłębia, a współpraca w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku przyniosła owocne rezultaty. Wiele kluczowych projektów przebiega pomyślnie, co skutecznie promuje wspólny rozwój obu krajów. W zeszłym roku, podczas wizyty państwowej prezydenta Emomali Rahmona w Chinach, zdecydowaliśmy się na budowanie pokoleniowej przyjaźni, wspólnego losu i wzajemnie korzystnej współpracy w ramach wspólnoty losu Chin i Tadżykistanu. W nowych warunkach Chiny są gotowe rozwijać wszechstronne strategiczne partnerstwo współpracy między Chinami a Tadżykistanem w Nowej Erze, budując wspólnotę losu na wyższym poziomie, wspierając rozwój i ożywienie obu krajów – powiedział przywódca Chin.

Xi Jinping zaznaczył, że strona chińska cieszy się z osiągnięć Tadżykistanu odnotowanych w budowie własnego państwa. Chiny będą nadal niezmiennie wspierać przyjazną i wzajemnie korzystną współpracę z Tadżykistanem, zdecydowanie wspierać Tadżykistan w podążaniu drogą rozwoju zgodną z jego narodowymi uwarunkowaniami, wspierać wysiłki Tadżykistanu na rzecz zachowania niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej oraz wspierać Prezydenta Emomali Rahmona w podejmowanych decyzjach politycznych i inicjatywach rozwojowych. Chiny stanowczo będą sprzeciwiać się jakiejkolwiek zewnętrznej ingerencji w wewnętrzne sprawy Tadżykistanu pod jakimkolwiek pretekstem. Chiny zawsze będą zaufanym przyjacielem, niezawodnym partnerem i bliskim bratem Tadżykistanu.

Xi Jinping podkreślił, że w ciągu 75 lat od założenia Nowych Chin, pod przywództwem Komunistycznej Partii Chin, kraj przeszedł ogromne zmiany i zmierza do realizacji drugiego celu stulecia. Chiny intensywnie rozwijają nowe siły produkcyjne, promują wysokiej jakości rozwój i modernizację w stylu chińskim. Chiny są gotowe dzielić się swoimi doświadczeniami i możliwościami rozwoju z Tadżykistanem, promować dostosowanie strategii rozwoju obu krajów, wspólnie budować na wysokim poziomie Inicjatywę Pasa i Szlaku, podnosić jakość i skalę współpracy handlowej, optymalizować współpracę w zakresie sieci połączeń, pogłębiać współpracę rolniczą, rozszerzać współpracę w zakresie kluczowych surowców mineralnych oraz rozwijać współpracę w dziedzinie energii odnawialnej, gospodarki cyfrowej, sztucznej inteligencji i handlu elektronicznego, a także pragną wspierać Tadżykistan w budowie nowoczesnego systemu przemysłowego. Obie strony powinny wzmocnić współpracę w zakresie egzekwowania prawa i ochrony bezpieczeństwa, skutecznie zwalczając „trzy siły”: terroryzm, separatyzm i ekstremizm. Obie strony powinny również rozszerzać współpracę w dziedzinie wymiany młodzieży, mediów, think tanków, kontaktów kobiet i turystyki.

Xi Jinping podkreślił, że mechanizm współpracy Chiny- Azja Środkowa jest wspólną inicjatywą sześciu krajów. Chiny są gotowe współpracować z Tadżykistanem i innymi zainteresowanymi stronami, aby stale udoskonalać i wzmacniać ten mechanizm, dążąc do osiągnięcia bardziej wymiernych rezultatów współpracy Chiny - Azja Środkowa. Chiny i Tadżykistan jako kraje rozwijające się powinny współpracować z krajami „Globalnego Południa”, wzmacniać solidarność i współpracę, realizować prawdziwy multilateralizm, promować równą i uporządkowaną wielobiegunowość świata oraz inkluzywną i integracyjną globalizację gospodarczą, wspólnie budując społeczność o wspólnej przyszłości dla ludzkości.

Emomali Rahmon zauważył, że wizyta przewodniczącego Xi Jinpinga w Tadżykistanie w dziesiątą rocznicę jego pierwszej państwowej wizyty w Tadżykistanie, ma ogromne symboliczne znaczenie. Chiny i Tadżykistan to sąsiedzi, których łączy przyjaźń i lojalni przyjaciele. Relacje między Tadżykistanem a Chinami są wzorem stosunków międzynarodowych. Przewodniczący Xi jest światowym liderem, który cieszy się ogromnym szacunkiem wśród Chińczyków i podziwem na całym świecie. W Nowej Erze, pod przywództwem przewodniczącego Xi, Chiny osiągnęły wielkie sukcesy, przynoszące korzyści nie tylko Chinom, ale również przyczyniające się do pokoju i rozwoju na świecie. Wzmocnienie wszechstronnego strategicznego partnerstwa współpracy z Chinami w Nowej Erze jest priorytetowym kierunkiem polityki Tadżykistanu. Tadżykistan zdecydowanie przestrzega zasady „jednych Chin”, sprzeciwia się wszelkim formom „niezależności Tajwanu” i zdecydowanie wspiera wszelkie wysiłki Chin na rzecz ochrony suwerenności i integralności terytorialnej oraz osiągnięcia zjednoczenia narodowego. Tadżykistan chce wykorzystać wyniki wizyty przewodniczącego Xi jako ważną okazję do dalszego promowania współpracy w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku, pragnie pogłębiać współpracę w zakresie sieci połączeń, rolnictwa, kluczowych surowców mineralnych oraz energii odnawialnej, a także w przyspieszeniu industrializacji i modernizacji Tadżykistanu. Tadżykistan jest gotowy na wzmocnienie współpracy z Chinami w zakresie egzekwowania prawa i ochrony bezpieczeństwa, zdecydowanie pragnie zwalczać „trzy siły” terroryzm, separatyzm i ekstremizm i pragnie chronić wspólne bezpieczeństwo obu krajów. W obliczu niestabilnej sytuacji międzynarodowej i regionalnej, Tadżykistan zdecydowanie popiera i chce aktywnie realizować szereg globalnych inicjatyw przewodniczącego Xi oraz ściśle współpracując w ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy, mechanizmu współpracy Chiny - Azja Środkowa, Organizacji Narodów Zjednoczonych i w ramach innych wielostronnych struktur, zdecydowanie wspierać się nawzajem, realizując prawdziwy multilateralizm, wspólnie chroniąc międzynarodową sprawiedliwość i interesy krajów rozwijających się. Tadżykistan jest przekonany, że obecna wizyta przewodniczącego Xi znacznie przyczyni się do rozwoju wszechstronnego strategicznego partnerstwa współpracy między Tadżykistanem a Chinami w Nowej Erze, przynosząc więcej korzyści obu narodom.

Po rozmowach, przywódcy obu państw wspólnie podpisali „Wspólne Oświadczenie Chińskiej Republiki Ludowej i Tadżykistanu na temat rozwoju wszechstronnego strategicznego partnerstwa współpracy między Tadżykistanem a Chinami w Nowej Erze” oraz byli świadkami wymiany kilkudziesięciu dwustronnych dokumentów dotyczących współpracy w takich dziedzinach jak gospodarka i handel, inwestycje, sieci połączeń, kluczowe surowce mineralne, bezpieczeństwo i kultura. (A. L.)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use. You can change your cookie settings through your browser.
I agree