Komentarz: USA chcą „oddzielić się” od Chin. Co na to gospodarka?

2020-06-22 20:24:20
Podziel się:

Strona amerykańska niedawno twierdziła, że jej całkowite „oddzielenie się” od Chin
jest związane z tendencjami politycznymi.  Ale jednocześnie urzędnicy wysokiego szczebla USA odpowiedzialni za ekonomię i handel oznajmili, że oddzielenie się chińsko-amerykańskich gospodarek byłoby „niemożliwe do zrealizowania”.  

Coraz więcej osób w międzynarodowym środowisku gospodarczym i medialnym uważa, że publikowanie ekstremalnych opinii w tej kwestii, jest niczym więcej niż sensacyjną teorią, która sprzyja wyborom w USA.

Niezależnie od tego, czy doszłoby do oddzielenia, czy nie, ważne jest rozpatrzenie kwestii zasady gospodarczej i rozważenie możliwej wykonalność.  Amerykańscy politycy nie mogą zmienić prawa gospodarczego w dziedzinie międzynarodowej gospodarki i handlu.

W obliczu skutków epidemii koronawirusa budowanie barier protekcjonistycznych nie rozwiąże problemu, ale spowoduje pojawienia się ich więcej zarówno dla Chin jak i całego świata.  Jak podkreślił przewodniczący Chin Xi Jinping, promowanie łączności oraz utrzymywanie otwartości i tolerancji to jedyny sposób radzenia sobie z globalnymi kryzysami oraz osiągnięcia długoterminowego rozwoju.

Ranking