Komentarz: Odrodzenie się maccartyzmu to tragedia USA

2020-07-20 21:16:15
Podziel się:

W ciągu ostatnich kilku dni informacja, że rząd USA rozważa całkowity zakaz podróżowania członków Komunistycznej Partii Chin i ich rodzin, wzbudziła powszechną krytykę w Stanach Zjednoczonych oraz wśród międzynarodowej opinii publicznej.

Analitycy zwracali uwagę, że prowokacje amerykańskich polityków były sprzeczne z wolą narodów chińskich i amerykańskich oraz trendem światowego rozwoju. Ich zdaniem są to oznaki odrodzenia się maccartyzmu, co jest coraz bardziej oczywiste i wymaga czujności ze strony świata. To także największa tragedia współczesnych Stanów Zjednoczonych. Ci, którzy są zaznajomieni ze współczesną historią USA, wiedzą czym jest maccartyzm, który przez pewien czas kontrolował kierunek amerykańskiej polityki w połowie XX wieku.

Zwłaszcza od czasu rozprzestrzenienia się epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych, niektórzy amerykańscy politycy faktycznie uważali maccartzm za ratunek, w czasie zrzucania winy na innych. Od domagania się całkowitego „oddzielenia się” od Chin, przez utrudnianie pracy chińskim mediom w Stanach Zjednoczonych, od blokowania normalnej wymiany personalnej i kulturalnej między tymi dwoma krajami, po częste podejmowania się małych sztuczek w sprawach Hongkongu, Sinciangu i Tajwanu oraz sprawach dotyczących Morza Południowochińskiego i innych, działania amerykańskich polityków mające na celu powstrzymanie Chin wciąż się nasilają. Amerykańscy politycy narobili hałasu, że będą prowadzić „nową zimną wojnę” z Chinami, która przyniesie katastrofę w Stanach Zjednoczonych , a ich próby przywrócenia maccartyzmu doprowadzą do pokoju na świecie w okresie panującego niebezpieczeństwa.

Po pierwsze, chociaż Stany Zjednoczone są nadal jedynym supermocarstwem, ich hegemonia polityczna, gospodarcza i technologiczna już dawno minęła. Po drugie, interesy Chin i Stanów Zjednoczonych są bardzo mieszane. Nawet jeśli amerykańscy politycy chcą zerwać stosunki chińsko-amerykańskie to amerykańskie środowisko biznesowe , akademickie i osoby ze grup pozarządowych nie zgodzą się na to. Ponadto, stosunki Chiny-USA, należące do ważnych stosunków dwustronnych na świecie, związane są z pokojem i stabilnością na świecie. Co ważniejsze, współczesna historia Chin to historia ciągłej walki z zewnętrznymi zagrożeniami i wyzwaniami.

Ranking