Komentarz: Budowanie chińskiej gospodarki „podwójnego cyklu”

2020-08-03 20:07:45
Podziel się:

Niedawny sondaż przeprowadzony przez Ministerstwo Handlu Chin wykazał, że 99,1% przedsiębiorstw finansowanych z zagranicy zapowiedziało, że nadal będzie inwestować w Chinach. Szefowie szeregu przedsiębiorstw finansowanych z zagranicy dali też do zrozumienia w ostatnim czasie, że są optymistami co do perspektyw rozwoju gospodarczego Chin i są pełni wiary w ich dalszy rozwój w Chinach.

Niedawne posiedzenie Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPCh podkreśliło, że wiele problemów napotykanych przez Chiny ma charakter średnio i długoterminowy, dlatego należy je rozumieć z perspektywy długotrwałej, aby przyspieszyć tworzenie nowego wzorca rozwoju, w którym cykle krajowe i

międzynarodowe są podstawą, a także wzajemnie się wspierają. „Podwójny cykl” stał się zatem popularnym słowem chińskiej gospodarce, dostarczając strategicznych wskazówek dla rozwoju

gospodarczego Chin. Pomoże to Chinom otworzyć więcej przestrzeni na rozwój.

W kontekście poważnego wpływu epidemii koronawirusa na gospodarkę światową, realizacja „podwójnego cyklu wzajemnego wsparcia” w gospodarce Chin stała się jasnym punktem, który będzie jeszcze bardziej przeciwdziałać błędom „wycofywania się zagranicznych przedsiębiorstw” i „odłączania się od gospodarki chińskiej”, o czym mówią niektórzy amerykańscy politycy. Mimo niepewnej gospodarki i konkurencji firm finansowanych z zagranicy, nie brakuje Chinom pewności siebie i motywacji.

Ranking