Komentarz: Sankcje Chin wprowadzone wobec personelu USA są uzasadnione i konieczne

2020-08-11 20:26:39
Podziel się:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin ogłosiło w poniedziałek, że od tego dnia nałoży sankcje na 11 Amerykanów, którzy źle postępowali w kwestiach związanych z Hongkongiem. Jest to stanowcza odpowiedź na ogłoszenie przez USA sankcji wobec 11 chińskich urzędników z resortów rządu centralnego i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu.

Sądząc po chińskiej liście sankcji, wymienieni w niej kongresmani USA i osoby z amerykańskich organizacji pozarządowych od długiego czasu bezmyślnie ingerują w sprawy Hongkongu, krytykują i oczerniają zasadę „jeden kraj, dwa systemy”, aby wspierać radykalnych działaczy, co rażąco podważyło dobrobyt i stabilność Hongkongu.

Należy zauważyć, że chińskie środki odwetowe są słusznym posunięciem sprawiedliwości w obronie demokratyzacji stosunków międzynarodowych. Wszystkie kraje mają uzasadnione prawo do opracowania odpowiednich przepisów w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego. Ustawa o

bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu stworzyła i udoskonala system prawny oraz mechanizm egzekwowania w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu, w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego. Jest ona kluczowym krokiem we wspieraniu Hongkongu w działaniach mających na celu usunięcie chaosu i powrót porządku.

W Stanach Zjednoczonych istnieje ponad 20 ustaw i przepisów, które mają na celu utrzymanie bezpieczeństwa narodowego. Jednak amerykańscy politycy krytykują ustawę o bezpieczeństwie narodowym Hongkongu, a nawet nakładają sankcje na przedstawicieli instytucji związanych z Hongkongiem z rządu chińskiego oraz na urzędników ze Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu. To czysta praktyka „podwójnych standardów”, co poważnie podważa prawo międzynarodowe i normy stosunków międzynarodowych.

Ranking