Komentarz: Utrzymanie pokoju na granicy leży w interesie Chiny-Indie

2020-07-07 19:15:08
Podziel się:

Minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi oraz doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Indii Ajit Doval przeprowadzili w niedzielę telefoniczną rozmowę, podczas której osiągnęli konsensus w sprawie złagodzenia obecnego stanu granicy między krajami. Porozumienie obejmuje między innymi: postępowanie zgodne z ważnym konsensem osiągniętym przez przywódców obu państw oraz serią umów podpisanych przez oba kraje w sprawie granic, wzmocnienie komunikacji za pośrednictwem specjalnego mechanizmu spotkań przedstawicieli oraz uzgodnienie jak najszybszego zakończenia procesu wycofania się oddziałów z linii frontu obu stron.

 

Osiągnięty z dużym wysiłkiem konsensus między Chinami a Indiami, pokazuje determinację obu stron do rozwiązania różnic w drodze dialogu i konsultacji. Jako dwa największe kraje rozwijające się na świecie i gospodarki wschodzące, których populacja wynosi ponad 1 miliard, dla Chin i Indii ogromne znaczenie ma utrzymanie pokoju na obszarach przygranicznych. Zarówno Chiny, jak i Indie są ważnymi motorami światowego wzrostu gospodarczego, mają szeroki wspólny interes w utrzymaniu i promowaniu międzynarodowego porządku opartego na prawie międzynarodowym. W tym sensie właściwe rozwiązanie różnic i wzmocniony dialog między Chinami i Indiami pomoże również utrzymać pokój i stabilność w regionie oraz na świecie.

 

W tym roku przypada 70. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Indiami. Rozwój współpracy chińsko-indyjskiej jest jedynym właściwym wyborem dla stron, co leży w najlepszym interesie obu krajów i narodów oraz przynosi trwały pokój i dobrobyt światu.

Ranking