Forum telewizyjne „Dialog z ekspertami z państw Europy Środkowej i Wschodniej: współpraca 17+ 1”

2020-07-17 17:19:35
Podziel się:


Forum telewizyjne pod hasłem „Dialog z ekspertami z państw Europy Środkowej i Wschodniej: współpraca 17 + 1” odbyło się w środę. Wydarzenie w trybie online zostało zaplanowane i wyprodukowane przez Centrum Programów Języków Europejskich i Ameryki Łacińskiej w Chińskiej Grupie Mediów.

W spotkaniu wzięli udział eksperci i uczeni z Chin, Serbii, Węgier, Albanii i Grecji, którzy koncentrowali się na „pragmatycznej współpracy Chin i Europy Środkowo-Wschodniej” oraz na nowych możliwościach jakie daje inicjatywa „Pasa i Szlaku”. Dyskusja dotyczyła także tematu globalnego zarządzania po epidemii koronawirusa.Zdaniem ekspertów z pięciu krajów mechanizm „współpracy 17 + 1”, stanowiący platformę wymiany i współpracy między krajami Europy Środkowej i Wschodniej a Chinami, osiągnął owocne wyniki w dziedzinie badań naukowych i budowy infrastruktury. Inwestycje Chin w Europie Środkowo-Wschodniej przynoszą korzyści wielu stronom i nie należy ich krytykować - zaznaczyli. Jest to skuteczny środek współpracy wybrany przez Chiny i kraje Europy Środkowej i Wschodniej - dodali.

Według gości programu, inicjatywa „Pasa i Szlaku” przyniosła więcej możliwości krajom Europy Środkowej i Wschodniej oraz promowała światowy rozwój wielobiegunowy. Niektóre kraje rozwinięte na Zachodzie powinny porzucić myślenie zimnowojenne i aktywnie uczestniczyć w globalnym zarządzaniu po epidemii - podkreślili uczestnicy forum.

Ranking