Komentarz: Środki odwetowe Chin to kontratak wobec polityków z USA

2020-07-24 20:42:50
Podziel się:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin powiadomiło w piątek ambasadę USA w Chinach, że Chiny podjęły decyzję o cofnięciu zezwolenia na działanie Konsulatu Generalnego USA w Chengdu i przedstawiły specjalne wymagania dotyczące wstrzymania wszelkich działań tej placówki. Jest to odwet Chin na zasadzie równości wobec bezczelnej decyzji USA o zamknięciu chińskiego konsulatu generalnego w Houston. To posunięcie nie jest wymierzone w większość Amerykanów, ale jest to zdecydowany kontratak na nieliczne siły antychińskie w Stanach Zjednoczonych, które niszczą stosunki chińsko-amerykańskie dla własnej korzyści. Jest to wyraz zdecydowanej woli Chin do obrony własnej godności i praw, co jest zgodne z praktyką dyplomatyczną, a także uzasadnione i konieczne.

Niedawno niektórzy amerykańscy politycy rozpoczęli zaciekłe ataki na Chiny, co wiąże się ze zbliżającą się kampanią wyborczą w USA. Ich prowokacje odbywały się w różnych aspektach, między inni dotyczyły polityki, ekonomii, dyplomacji, militariów czy ideologii. Zarządali oni także by strona chińska zamknęła Konsulat Generalny w Houston w ciągu trzech dni. Działanie te poważnie naruszyło prawo międzynarodowe i podstawowe normy stosunków międzynarodowych, a także odpowiednie postanowienia chińsko-amerykańskiego traktatu konsularnego. Była to skrajnie zła prowokacja polityczna, która została zdecydowanie potępiona przez społeczność międzynarodową.

Profesor Jon R. Taylor, politolog na University of Texas w San Antonio, powiedział, że działanie USA ma na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od nieskutecznego radzenia sobie przez rząd amerykański z epidemią i spowolnienia gospodarczego, co podkreśla zimnowojenną mentalność rządu USA oraz jest przykładem oszukania samego siebie.

Placówka w Huston, jako pierwszy chiński konsulat generalny w Stanach Zjednoczonych, zawsze przestrzegała prawa międzynarodowego i lokalnych rozporządzeń oraz wykonywała wiele prac opartych na przyjacielskich relacjach. Celem działań konsulatu było promowanie wzajemnego zrozumienia i współpracy w różnych dziedzinach między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, co zostało w pełni potwierdzone przez społeczeństwo amerykańskie.

Profesor Ezra Feivel Vogel z Uniwersytetu Harvarda napisał niedawno w artykule, że nie leży w interesie Stanów Zjednoczonych, aby uczynić z Chin swojego wroga. W jego opinii, USA muszą dogłębnie przemyśleć swoją politykę.

Jako kraj miłujący pokój, Chiny zawsze traktowały stosunki chińsko-amerykańskie ze strategicznej i długoterminowej perspektywy. Chiny konsekwentnie opowiadały się za właściwym zarządzaniem i radzeniem sobie z różnicami w konstruktywny sposób. Strona chińska nie ma zamiaru toczyć „nowej zimnej wojny” z USA. Chiny doskonale zdają sobie sprawę, że zdrowy i stabilny rozwój stosunków chińsko-amerykańskich nie tylko jest zgodny z interesami zarówno Chin, jak i Stanów Zjednoczonych, ale także przyczynia się do pokoju i stabilności na świecie. Chiny trzymają się pokojowego rozwoju, co nie oznacza, że połkną gorzkie owoce, które szkodzą suwerenności, bezpieczeństwu i interesom rozwojowym. Chińskie środki odwetowe wobec zamknięcia przez USA chińskiego konsulatu w Houston to jasny sygnał: Chińczycy nie powodują kłopotów i nie boją się zła. Chiny są zdeterminowane, aby chronić swoje uzasadnione prawa i interesy.

Ranking