Komentarz: Co ujawniły trzy amerykańskie sondaże?

2020-07-28 21:15:45
Podziel się:

Niedawno trzy znane amerykańskie ośrodki badań ogłosiły wyniki swoich sondaży. Obserwatorzy wskazali, że nieskuteczność rządu Stanów Zjednoczonych w walce z epidemią, zarzucenie winy na innych i upolitycznienie szeregu głównych polityk związanych z gospodarką narodową i życiem obywateli spowodowały, że globalna siła przywódcza Stanów Zjednoczonych została poważnie naruszona. Wyniki sondaży pokazują, że większość Amerykanów uważa, że rozwój kraju idzie w złym kierunku, a ich zaufanie do rządu wciąż spada.

Centrum Badań Spraw Publicznych, złożone z Associated Press i Narodowego Centrum Badań Opinii Publicznej Uniwersytetu Chicago (AP-NORC), opublikowało w niedzielę wyniki sondażu, z których wynika, że 80% Amerykanów uważa, że kierunek rozwoju kraju jest błędny. Jest to najwyższa odsetek od czasu objęcia prezydentury przez Donalda Trumpa. W raporcie czytamy, że Stany Zjednoczone borykają się obecnie z wieloma problemami, takimi jak utrata kontroli nad epidemią, brutalne egzekwowanie prawa przez policję i protesty związane z dyskryminacją rasową, podziały polityczne ujawnione przed wyborami prezydenckimi oraz ataki huraganów.

Co więcej, znana w Stanach Zjednoczonych firma public relations Edelman opublikowała w sobotę wyniki badań, z którego wynika, że stopień zaufania Chińczyków do swojego rządu wynosi 95%, zajmując pierwsze miejsce wśród badanych krajów. Natomiast zaufanie rządu USA jest na poziomie „nieufności” wynoszącym 48%. Richard Edelman, dyrektor generalny firmy, powiedział, że kiedy ludzie stoją w obliczu bezprecedensowych kryzysów zdrowotnych i ekonomicznych, oczekują od rządu wyrażenia siły przywódczej oraz dania im nadziei. Natomiast w rzeczywistości w obliczu kryzysu epidemii koronawirusa, amerykańscy politycy pełni zimnowojennego myślenia i gry o sumie zerowej stawiają na pierwszym miejscu interesy partyjne i politykę wyborczą. Tłumią oni krajowe opinie naukowe, promują antyintelektualizm, podżegają do konfrontacji na zewnątrz i podważają międzynarodową współpracę w walce z epidemią, idąc coraz dalej błędną drogę utraty poparcia społecznego.

Ranking