Zakończenie 8. dialogu na wysokim szczeblu Chiny-UE na temat gospodarki i handlu

2020-07-29 14:58:17
Podziel się:

Wicepremier Chin Liu He i wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej Valdis Dombrovski wspólnie przewodniczyli we wtorek 8. dialogowi na wysokim szczeblu Chiny-UE w dziedzinie gospodarki i handlu. Spotkanie odbyło się za pośrednictwem łącza wideo.

Głównym tematem dialogu było otwarcie nowej fazy współpracy Chin-UE w erze po epidemii oraz doprowadzenie do stałego ożywienia i wzrostu światowej gospodarki.

Obie strony przeprowadziły dogłębne, szczere, pragmatyczne i efektywne dyskusje oraz osiągnęły szereg wyników i konsensusu w różnych dziedzinach, m.in. dotyczyły one wspólnej walki z epidemią koronawirusa, globalnego zarządzania gospodarczego, bezpieczeństwa łańcucha przemysłu i łańcucha dostawu, negocjacji umowy inwestycyjnej między Chinami a UE, reformy WTO, rozszerzenia otwarcia rynku i współpracy w dziedzinie finansów oraz podatków.

Liu He stwierdził, że epidemia koronawirusa jest wspólnym wyzwaniem stojącym przed całą ludzkością. Jego zdaniem, jako dwie główne jednostki gospodarcze, Chiny i UE pobudzają globalną jedność i ożywienie gospodarki, oraz wspólnie ochronią multilaterializm i system wolnego handlu, co jest korzystne dla Chin, Europy i całego świata.

Valdis Dombrovskis powiedział, że UE i Chiny są ważnymi partnerami we współpracy. Promowanie rozwoju stosunków UE-Chiny odpowiada wspólnym interesie obu stron - dodał.

Ranking