Komentarz: Mądre firmy zagraniczne nigdy nie opuszczą Chin

2020-08-16 14:17:43
Podziel się:

Chociaż niektórzy politycy z USA nadal zachęcają amerykańskie firmy do opuszczenia Chin, raport opublikowany niedawno przez amerykańsko-chińską krajową komisję handlu wykazał, że 83% ankietowanych firm amerykańskich wskazało, że uważają Chiny za najważniejszy lub jeden z pięciu największych rynków w swojej globalnej strategii. 75% ankietowanych firm stwierdziło, że ich inwestycje w biznes w Chinach pozostaną niezmienione lub wzrosną w nadchodzącym roku.

W lipcu kwota faktycznie wykorzystanego kapitału zagranicznego w całych Chinach wyniosła 63,47 miliarda juanów, co oznacza wzrost o 15,8% rok do roku, a czwarty miesiąc z rzędu przyniósł dodatni wzrost inwestycji zagranicznych. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2020 roku wykorzystanie kapitału zagranicznego przez Chiny wyniosło 535,65 miliarda juanów, co oznacza wzrost o 0,5%; firmy zagraniczne założyły w Chinach 18 838 nowych przedsiębiorstw; przyspieszono szereg dużych projektów finansowanych z zagranicy, a kilka międzynarodowych firm nadal zwiększa inwestycje w Chinach, w tym ExxonMobil, BMW, Toyota, INVISTA itp. „The Wall Street Journal” niedawno opisał, że dla wielu amerykańskich firm Chiny, które wcześniej przezwyciężyły wpływ nowej epidemii, stały się „kluczowym schronieniem”, a ożywienie gospodarcze Chin w drugim kwartale pomogło im zabezpieczyć się przed utratą sprzedaży krajowej w Stanach Zjednoczonych.

Zwłaszcza gdy epidemia poważnie wpływa na globalne inwestycje transgraniczne, odpływ kapitału zagranicznego z Chin jest niezgodny z prawem biznesowym. Rozsądnym wyborem jest zwiększenie inwestycji w Chinach.

Przede wszystkim chińska polityka rozszerzania otwarcia jest ciągła, zwłaszcza otwarcie sektora finansowego i innych branż usługowych nabiera tempa, a możliwości inwestycyjnych na chińskim rynku są coraz większe.

Jednocześnie otoczenie biznesowe w Chinach stale się poprawia. Prawo dotyczące inwestycji zagranicznych ustanawia podstawowy system zgodny z międzynarodowymi standardami. Co więcej, Rada Państwa Chin wydała niedawno dokument, w którym zaproponowano 15 środków politycznych mających na celu stabilizację handlu zagranicznego i inwestycji zagranicznych.

Można przewidzieć, że w drugiej połowie 2020 roku Chiny będą kontynuować wysiłki na rzecz ekspansji, otwarcia i optymalizacji środowiska, ustabilizowania zasobów inwestycji zagranicznych oraz zwiększenia wzrostu inwestycji zagranicznych, tak aby zagraniczni przedsiębiorcy byli skłonni do przyjazdu, utrzymania i rozwoju. W dłuższej perspektywie Chiny mają silniejszą wszechstronną przewagę konkurencyjną w przyciąganiu inwestycji zagranicznych, a międzynarodowe firmy mają większe zaufanie do inwestowania w Chinach. Chiny pozostaną ważnym miejscem dla globalnych inwestycji korporacyjnych.


Ranking