​Komentarz: Stabilna internacjonalizacja RMB dowodem „chińskiego zaufania”

2020-08-17 15:35:01
Podziel się:

„Raport o umiędzynarodowieniu renminbi 2020” opublikowany niedawno przez China Currency pokazuje, że w 2019 roku transgraniczne użycie RMB gwałtownie wzrosło. Od początku 2020 roku, w kontekście epidemii koronawirusa wpływającej na światowy handel, finanse i gospodarkę, transgraniczne stosowanie renminbi utrzymuje się oraz wskazuje na wzrost i poprawę. Jest to sygnał zaufania społeczności międzynarodowej do stabilnego funkcjonowania chińskiej gospodarki.

Raport ujawnił szereg danych: łączna kwota wpływów i płatności transgranicznych RMB w 2019 roku wyniosła 19,67 biliona juanów, co stanowi wzrost o 24,1% rok do roku i jest to wysoki nowy rekord; według najnowszych statystyk RMB zajmuje piąte miejsce wśród głównych międzynarodowych walut płatniczych; ponad 70 banków centralnych lub władz monetarnych na całym świecie włączyło renminbi do rezerw walutowych. Ogólnie rzecz biorąc, funkcja płatności w RMB, funkcje walutowe inwestycji i finansowania były stale ulepszane. Funkcja waluty rezerwowej stopniowo się pojawiła, a funkcja waluty wyceny osiągnęła dalsze przełomy.

Warto zauważyć, że w 2019 roku inwestycje w papiery wartościowe stały się główną siłą napędową wzrostu transgranicznego wykorzystania RMB, a aktywa w RMB stają się coraz bardziej popularne wśród międzynarodowych inwestorów. Na koniec 2019 roku wartość rynkowa akcji w RMB w posiadaniu podmiotów zagranicznych oraz skala obligacji wzrosła odpowiednio o 82% i 26,7% rok do roku.

Rosnąca popularność aktywów w RMB jest wynikiem ciągłej promocji otwarcia finansowego w Chinach. Analitycy branżowi zwrócili uwagę, że obecny globalny krajobraz gospodarczy i finansowy przechodzi głębokie zmiany, a koncentracja nadmiernych walut rezerw międzynarodowych w dolarach jest ogromnym systemowym ryzykiem finansowym, zaś dywersyfikacja międzynarodowych walut rezerwowych jest nieuniknionym trendem.

W obliczu skutków epidemii, podstawy stabilności gospodarczej Chin i długoterminowej poprawy pozostają niezmienione. Jest dużo miejsca na politykę fiskalną i monetarną, wystarczające rezerwy walutowe i silną zdolność do zarządzania głównym ryzykiem. Oczekuje się, że umiędzynarodowienie RMB zyska większe uznanie na rynku.


Ranking