Komentarz: Gospodarka cyfrowa stała się „inkubatorem” miejsc pracy w Chinach

2020-08-20 20:20:42
Podziel się:

Opierając się na modelu zatrudnienia w gospodarce cyfrowej, Chiny mogą nadal utrzymywać sprawne i uporządkowane funkcjonowanie społeczeństwa podczas epidemii. W ten sposób gospodarka cyfrowa udowodniła swoją potężną siłę żywotną i kreatywność w zakresie zatrudnienia. Amerykański Consumer News and Business Channel (CNBC) opublikował niedawno artykuł w którym czytamy, że epidemia przyspieszyła rozwój branż, takich jak biznes internetowy i transmisje sprzedaży na żywo. Coraz więcej miejsc pracy Chińczyków stało się bardziej „cyfrowych”.

W erze postepidemii, trend ten będzie się utrzymywał. W Chinach gospodarka cyfrowa staje się potężnym inkubatorem miejsc pracy. Po pierwsze, popyt na miejsca pracy w gospodarce cyfrowej jest zróżnicowany, a popyt na wykształcenie akademickie rozkłada się równomiernie. Po drugie, wynagrodzenia na stanowiskach w branżach cyfrowych są wysoce konkurencyjne.

Należy również zauważyć, że w ostatnich latach szybki rozwój e-commerce, ekonomii sharing, platformowej gospodarki i innych branż, również zaowocował powstaniem dużej liczby miejsc pracy w

niepełnym wymiarze czasu pracy z elastycznymi godzinami pracy, co stało się ważną siłą stabilizującą zatrudnienie w Chinach.

Ogólnie rzecz biorąc, gospodarka cyfrowa przyczyni się Chiny do ukształtowania nowego trendu w

zatrudnieniu, od stałego do elastycznego, od tradycyjnego do wschodzącego oraz od zatrudnienia przez pracodawcę do elastycznego zatrudnienia.

Powiększanie „tortu” gospodarki cyfrowej nadal będzie kluczową siłą napędową w rozwoju gospodarczym Chin, a także stanie się potężną siłą przyciągania i tworzenia miejsc pracy przez Chiny.

Ranking