​Komentarz: Dlaczego chiński rynek finansowy przyciąga inwestycje zagraniczne?

2020-09-07 19:07:52
Podziel się:

Wystawa Usług Finansowych jest jedną z ośmiu specjalnych ekspozycji prezentowanych w Pekinie na Międzynarodowych Targach Handlu Usługami 2020 w Chinach. Wśród ponad 150 instytucji finansowych biorących udział w wydarzeniu znalazły się 43 zagraniczne instytucje finansowe z 18 państw i regionów, w tym Morgan Stanley, UBS i inne czołowe instytucje finansowe na świecie. Ich aktywny udział w wystawie pokazuje mocne zaufanie i pozytywne oczekiwania wobec chińskiego rynku finansowego.

Niemiecki tygodnik „Wirtschafts Woche” podał ostatnio, że w wyniku epidemii wielkość światowego handlu znacznie spadła, a handel usługami zaczął zajmować coraz większy udział w handlu światowym. „Amerykański i europejski sektor finansowy ma nadzieję, że wykorzysta tę okazję do rozwoju biznesu w Chinach” – napisano.

Brytyjskie czasopismo „Economist” opublikowało artykuł, w którym przeanalizowano, że zagraniczne instytucje bardzo faworyzują chiński rynek finansowy, ponieważ Chiny zapewniają im „dodatni wzrost PKB i dodatnie stopy procentowe wyższe od zera, których inne kraje na świecie obecnie nie są w stanie zapewniać”.

Na targach dyrektor operacyjny Morgan Stanley China Jeremy Huff powiedział w wywiadzie, że seria reform obecnie wdrażanych w Chinach „położyła solidne podstawy dla ciągłego wzrostu i poprawy chińskiego rynku kapitałowego”. Według niego, coraz więcej zagranicznych klientów ma nadzieję na zwiększenie inwestycji w Chinach.

Jak wskazało wielu kierowników wyższego szczebla zagranicznych instytucji, w ostatnich latach chińskie środki mające na celu rozszerzenie otwarcia finansowego stale rosły. Obecnie Chiny zniosły ograniczenia dotyczące zagranicznej własności bankowej, papierów wartościowych, kontraktów terminowych i zarządzania funduszami. Chiny także aktywnie promowały międzynarodową integrację systemów księgowych, podatkowych i transakcyjnych.

Nowy otwarty system finansowy wyższego poziomu, który Chiny starają się zbudować zgodnie z międzynarodowymi standardami, stanie się potężnym magnesem przyciągającym inwestycje zagraniczne. Bardziej otwarty chiński rynek finansowy sprawi, że chińskie i światowe finanse będą działać bardziej płynnie i lepiej posłużą gospodarce realnej. Dzięki temu naprawiany zostanie „uszkodzony” globalny łańcuch przemysłowy i łańcuch dostaw oraz pomoże to w budowie gospodarki globalnej.

Ranking