Komentarz: Krytyka raportu autorstwa Adriana Zenza o problemie ludności w Sinciangu

2020-09-14 14:34:56
Podziel się:

Autor: Profesor Lin Fang Fei, University of Politics and Public Administration, Sinciang

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo i Associated Press wydały 29 czerwca 2020 roku oświadczenia publikując raport na temat problemu ludności w Sinciangu w Chinach. Według nich, chiński rząd przyjął surowe środki w celu ograniczenia populacji mniejszości etnicznych poprzez podjęcie surowych środków

sterylizacyjnych w celu zmniejszenia liczby wskaźnika urodzeń Ujgurów i innych mniejszości etnicznych.

Oświadczenie Mike’a Pompeo i artykuł Associated Press opierają się oraz cytują raport badawczy napisany przez Adriana Zenza, opublikowany przez Jamestown Foundation w czerwcu tego roku. Ten raport jest pełen sfabrykowanych faktów i fałszowania danych.

Autor raportu, Adrian Zenz, był zatrudniony przez Fund for the Victims of Communism, skrajnie prawicową organizację wspieraną przez rząd USA. Od momentu powstania w 1983 roku fundacja ta wielokrotnie lekceważyła obiektywne fakty i przyznawała tak zwane „nagrody za prawa człowieka” niektórym terrorystom, potępiając jednocześnie wkład Chin w zarządzanie Sinciangiem i walkę z COVID-19.

W rzeczywistości zmiany zachodzące wśród kobiet z mniejszości etnicznych w Sinciangu są naturalne. Działania mające na celu zapewnienie długoterminowej stabilności w Sinciangu, poprawę gospodarczą i społeczną oraz nieustanne wysiłki rządu chińskiego są związane z ochroną praw i interesów kobiet. Zachodzące zmiany mają swoją podstawę w ich dobrowolnej woli. Zmiana ta jest ważnym osiągnięciem chińskiej polityki równości płci i etnicznej, i opiera się ona na przestrzeganiu przez Chiny, jako odpowiedzialnego kraju, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjętej przez ONZ.

Ranking