Komentarz: Należy powstrzymać jednostronność za pomocą zdecydowanego multilateralizmu

2020-09-16 20:31:52
Podziel się:

Na całym świecie rozpowszechnia się epidemia koronawirusa, a jednostronność wyraźnie rośnie... W obliczu wielu napotykanych obecnie wyzwań, należy zadać sobie pytanie: dokąd zmierza ludzkość?

75. Zgromadzenie Ogólne ONZ, które zostało otwarte we wtorek w „chmurze”, udzieliło odpowiedzi. Sekretarz Generalny ONZ António Guterres i przewodniczący 75. Zgromadzenia Ogólnego ONZ Volkan Bozkir podkreślili, że stojąc w obliczu wielu zagrożeń i wyzwań, społeczność międzynarodowa powinna zdecydowanie bronić multilateralizmu, przeciwstawiać się jednostronności, aby budować wiarę w Organizację Narodów Zjednoczonych.

Tego samego dnia Światowa Organizacja Handlu orzekła, że cła nałożone przez rząd USA na chińskie towary o wartości ponad 200 miliardów dolarów są nielegalne. To obiektywne i uczciwe orzeczenie zostało powszechnie uważane przez społeczność międzynarodową za potężny kontratak multilateralizmu na unilateralizm.

Satysfakcjonujące jest to, że coraz więcej ludzi występuje, by stawić opór i sprzeciwić się arogancji supermocarstwa. Według sondażu ONZ , 90% respondentów uważa, że współpraca międzynarodowa jest niezbędna do radzenia sobie z globalnymi wyzwaniami, takimi jak epidemia. 74% respondentów stwierdziło, że rola ONZ jest kluczowa. To pokazuje, że ścieżka multilateralizmu jest nadal głównym nurtem świata.

W obliczu zastraszania unilateralizmem i polityką siły, pilniejsza i ważniejsza jest obrona multilateralizmu. Świat potrzebuje silnej Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym celu wszystkie kraje muszą współpracować, aby zbudować zjednoczony front multilateralizmu, stanowczo zwalczać akty podważające porządek międzynarodowy i niszczące zasady międzynarodowe, a także przeciwstawiać się i powstrzymać przeciwprąd unilateralizmu. To nie tylko przegląd pierwotnej misji Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale także klucz do długotrwałego dobrobytu i stabilności ludzkości.

Ranking