Komentarz: Kolejne kłamstwo wymyślone przez amerykańskich polityków jest nonsensowne

2020-09-18 16:24:40
Podziel się:

Chiński rząd w czwartek opublikował białą księgę zatytułowaną „Bezpieczeństwo zatrudnienia w Sinciangu”, która zawiera szczegółowe dane i liczne przypadki, aby wyjaśnić, że polityka zatrudnienia w Sinciangu w pełni szanuje gotowość pracowników, chroni podstawowe prawa pracowników
zgodnie z prawem i aktywnie praktykuje międzynarodowe prawo pracy. Ponad to standardy praw
człowieka pomogły mieszkańcom Sinciangu w stworzeniu lepszego życia i zagwarantowały maksymalne prawa pracownicze. Wobec wielu faktów tak zwane kłamstwo „pracy przymusowej” wymyślone przez polityków amerykańskich jest całkowicie nonsensowne!

Według statystyk od 2013 do końca 2019 roku częstość występowania ubóstwa w Sinciangu spadła z 19,4% do 1,24%. Przewiduje się, że wszelkie ubóstwo będzie można wyeliminować do końca 2020 roku.

W związku z tym społeczność międzynarodowa ogólnie uważa, że Sinciang zbadał nowe sposoby rozwiązywania globalnych problemów, takich jak zwalczanie terroryzmu, deradykalizacja i ochrona praw człowieka, zmniejszanie ubóstwa i zrównoważony rozwój. 15 września, w ogólnej debacie na temat Raportu Wysokiego Komisarza na 45. sesji Rady Praw Człowieka ONZ, przedstawiciele wielu krajów wypowiadali się na temat kwestii związanych z Sinciang i docenili działania Chin w tym regionie, mające na celu skuteczne wyeliminowanie wylęgarni terroryzmu. To w pełni pokazuje, że kłamstwa amerykańskich polityków nie będą oszukiwać społeczności międzynarodowej.

Nie ma na świecie uniwersalnej ścieżki rozwoju praw człowieka, Chiny nie akceptują nauki praw człowieka od jakiegoś „nauczyciela” i sprzeciwiają się „podwójnym standardom”. W kwestii Sinciangu radzimy politykom amerykańskim, aby szanowali fakty, odrzucali uprzedzenia i zaprzestali manipulacji politycznych. Pod słońcem wszystkie kłamstwa o Sinciangu pękną jak bańka mydlana.

Ranking