Komentarz: Chińska armia jest kluczową siłą w obronie pokoju na świecie

2020-09-18 20:50:33
Podziel się:

Rząd chiński opublikował w piątek po raz pierwszy białą księgę pod tytułem "Uczestnictwo chińskiej armii w operacjach pokojowych ONZ w ciągu ostatnich 30 lat".

Autorzy tego dokumentu wszechstronnie przeanalizowali praktykę i wkład udziału chińskiej armii w operacjach pokojowych ONZ w ciągu 30 lat, systematycznie wyjaśnili misję i propozycje polityczne udziału chińskiego wojska w operacjach pokojowych ONZ, a także przedstawili wyniki wcielania w życie zobowiązań podjętych na szczycie ONZ w ramach misji pokojowej. Biała księga dowodzi szczegółowymi danymi i licznymi przykładami, że chińskie wojsko jest kluczową siłą w operacjach pokojowych ONZ, skutecznie przeciwdziałając w ten sposób błędnemu przekonaniu o tak zwanym „chińskim zagrożeniu militarnym” wymyślonym przez amerykańskich polityków.

Między innymi w białej księdze wskazano, że Chiny są obecnie drugim krajem co do wielkości poniesionych wydatków na misje pokojowe ONZ, oraz największym krajem wysyłającym wojsko jako stały członek Rady Bezpieczeństwa; chińskie wojsko zrealizowało cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych i uczestniczyło dotychczas w 25 wydarzeniach w ramach operacji pokojowych ONZ, wysłano łącznie ponad 40000 oficerów i żołnierzy sił pokojowych, a 16 chińskich żołnierzy zginęło na pierwszej linii frontu operacji pokojowych... Te dane i fakty w pełni udowodniły, że chińscy żołnierze, którzy wyjechali za granicę, przynieśli pokój i nadzieję ludziom, którzy zostali dotknięci przez wojnę. Chińska armia jest sprawiedliwą siłą, która utrzymuje pokój na świecie i wspiera wspólny rozwój.

Osiągnięcia i wkład chińskiej armii zostały wysoko ocenione przez ONZ i społeczność międzynarodową. Zastępca Sekretarza Generalnego ONZ Atul Khare zwrócił uwagę, że Chiny są ważną siłą wspierającą operacje pokojowe i multilateralizm.

Ranking