Komentarz: Bezpieczeństwo żywnościowe Chin jest w pełni zagwarantowane

2020-09-22 22:36:42
Podziel się:

Na 22 września przypada trzecie „Święto zbiorów zboża chińskich rolników”. Najnowsze informacje dotyczące rolnictwa pokazują, że obszar sadzenia zboża jesienią w Chinach znacznie wzrósł w tym roku i oczekuje się, że osiągnie 1,284 miliarda mu. Według chińskich urzędników, jeśli w późniejszym okresie tego roku nie wystąpią żadne poważne klęski żywiołowe, ten rok będzie nadal rokiem wielkich zbiorów zboża. Pokazuje to, że zdolność produkcyjna zbóż w Chinach jest stabilna, podaż jest wystarczająca, a bezpieczeństwo żywnościowe jest w pełni zagwarantowane.

W bieżącym roku nagła epidemia koronawirusa, poważne powodzie w dorzeczu rzeki Jangcy, letnia susza na północnym-wschodzie i ciągłe tajfuny przyniosły wyzwania dla produkcji żywności i rolnictwa. Mieszkańcy całego kraju współpracują, aby stawić opór katastrofom i przeprowadzić żniwa, zapewniając silne wsparcie dla utrzymania ogólnej stabilności gospodarczej i społecznej. W takiej sytuacji zbiory zboża w Chinach są cenne, i mają ogromne znaczenie dla zabezpieczenia światowego bezpieczeństwa żywnościowego.

Chiński rząd od dawna przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa żywnościowego. Chiny zachowują 9% światowych ziemii uprawnych i 6,4% zasobów słodkiej wody, a pielęgnują prawie jedną piątą światowej populacji - ten światowy cud stworzony przez Chińczyków stanowczo pomaga im ochronić bezpieczeństwo żywnościowe przez swoje ręki..

Według raportu opublikowanego przez ONZ w lipcu, na świecie głoduje obecnie 690 milionów ludzi, a w ciągu roku może przybyć jeszcze 130 milionów głodujących. Chiny będą współpracować z innymi krajami na świecie, aby zacieśnić współpracę i podejmować nieustanne wysiłki na rzecz utrzymania światowego bezpieczeństwa żywnościowego i zdecydowanie dążyć do celu, jakim jest wyeliminowanie głodu i ubóstwa na świecie.

Ranking