Komentarz: „Chińska siła” to potężne wsparcie dla multilateralizmu

2020-09-23 19:38:56
Podziel się:

„75 lat temu Chiny wniosły historyczny wkład w zwycięstwo w światowej wojnie antyfaszystowskiej i udzieliły poparcia dla powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dziś, podtrzymując tego samego ducha odpowiedzialności, Chiny aktywnie angażują się w międzynarodową współpracę w walce z epidemią i przyczyniają się do utrzymania globalnego bezpieczeństwa zdrowia publicznego” - powiedział we wtorek przewodniczący Chin Xi Jinping w swym przemówieniu podczas debaty Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Xi wyraził zdecydowaną determinację Chin we współpracy ze społecznością międzynarodową w celu stawienia czoła globalnym wyzwaniom, takim jak epidemia koronawirusa.

Przewodniczący Chin przedstawił cztery propozycje dotyczące globalnego zapobiegania i kontroli epidemii, podsumował cztery inspiracje i zapowiedział cztery przedsięwzięcia na rzecz wsparcia ONZ przez Chiny w odgrywaniu centralnej roli.

Przywódca podkreślił, że Chiny podążają ścieżką pokojowego, otwartego i wspólnego rozwoju. Te serie oświadczeń i obietnic są zgodne z historycznym trendem pokojowego rozwoju, współpracy na bazie win-win, demonstrują rolę odpowiedzialnego wielkiego państwa i wprowadzają silną „chińską siłę” w społeczność międzynarodową w celu utrzymania multilateralizmu, co zyskało szerokie uznanie społeczności międzynarodowej.

Chiny zawsze były stanowczym obrońcą multilateralizmu, aktywnie wysuwały propozycji i uwag dotyczące zapobiegania oraz kontroli epidemii na świecie. Xi Jinping przedstawił w swym przemówieniu cztery propozycje, podkreślając potrzebę wdrożenia koncepcji stawiającej ludzi i ich życia na pierwszym miejscu. Należy wzmacniać jedność i pomagać sobie nawzajem, opracować kompleksowe i znormalizowane środki zapobiegawcze i kontrolne. Powinniśmy troszczyć się o kraje rozwijające się, zwłaszcza afrykańske. Inicjatywy te są zgodne z poprzednimi propozycjami wysuniętymi przez przewodniczącego Xi. Nie tylko wynikają z podsumowania chińskich doświadczeń w walce z epidemią, ale także odzwierciedlają dogłębne przemyślenia na temat obecnego globalnego zapobiegania i kontroli epidemii, co ma bardzo ważne aktualne znaczenie dla współpracy międzynarodowej społeczności w zwalczaniu epidemii.

Ranking