​Komentarz: “Chińskie działania” ważną siłą napędową promującą równość płci na świecie

2020-10-02 19:48:43
Podziel się:

Kobiety są pionierkami rozwoju cywilizacji i promotorkami postępu społecznego, a także dokonują niezwykłych osiągnięć we wszystkich dziedzinach życia, powiedział w czasie czwartkowego przemówienia na posiedzeniu wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ z okazji 25. rocznicy Światowej Konferencji Kobiet w Pekinie Przewodniczący Chin Xi Jinping.

Chiński przywódca wysoko ocenił kobiety za ich poświęcenie i nieustanną walkę w krytycznym momencie epidemii koronawirusa, a także przedstawił cztery propozycje dotyczące dalszego wspierania i rozwoju spraw kobiet na świecie.

Dodatkowo ogłosił konkretne działania mające na celu zwiększenie przez Chiny wsparcia dla

kobiet na świecie na następne pięć lat.

Powyższa seria propozycji i planów wskazała kierunek dalszym wysiłkom i dała światu silny impuls do szybszego urzeczywistnienia równości płci oraz ochrony praw i interesów kobiet.

Wysiłki i skuteczność Chin jako największego rozwijającego się kraju na świecie w promowaniu równości płci zrobiły wrażenie na całej społeczności międzynarodowej. W rzeczywistości rozwój i osiągnięcia chińskich obywatelek, które stanowią jedną piątą światowej populacji kobiet, jest sam w sobie wielkim wkładem na rzecz kobiet.

Aby wspierać rozwój praw i interesów kobiet, przewodniczący Xi w swoim przemówieniu przedstawił działania Chin zaplanowane na najbliższe pięć lat, w tym między innymi przekazanie kolejnych dziesięciu milionów dolarów darowizn dla ONZ oraz ustanowienie Nagrody Edukacji Dziewcząt

i Kobiet Chiny-UNESCO.

W szczególności przywódca Chin wystąpił z inicjatywą, aby za pięć lat ponownie zwołać Światowy Szczyt Kobiet, co dowodzi, że Chiny mają długoterminowe plany i zwracają ciągłą uwagę na sytuację kobiet na świecie, a także uwidoczniło rolę Chin jako odpowiedzialnego wielkiego państwa zaangażowanego w promowanie i rozwój praw człowieka na świecie.

W obliczu niespotykanej od stulecia epidemii koronawirusa społeczność międzynarodowa musi współpracować ściślej niż kiedykolwiek, aby sprostać wyzwaniom i konsekwentnie dążyć do zbudowania świata, w którym kobiety są wolne od dyskryminacji oraz stworzenia zintegrowanego i nastawionego na rozwój społeczeństwa. Tylko w ten sposób cywilizacja może się rozwijać i iść naprzód, a społeczeństwo może funkcjonować w sposób zrównoważony.

Ranking