Komentarz: Chińskie innowacje technologiczne zapewniają dobrobyt całej ludzkości

2020-10-05 17:57:21
Podziel się:

Jako pierwsi na świecie, ponad pięć godzin wcześniej niż Stany Zjednoczone, opublikowaliśmy dane z badań klinicznych. Wyniki testów II fazy zostały opublikowane w czasopiśmie medycznym The Lancet 22 i 24 lipca, które również dokonało tego najszybciej na świecie, powiedziała niedawno chińska badaczka Chen Wei, która uczestniczyła w pracach nad szczepionką przeciwko koronawirusowi. Epidemia ponownie stała się sprawdzianem możliwości chińskich innowacji naukowych i technologicznych.

Chińskie przełomowe osiągnięcia w tej dziedzinie są możliwe dzięki temu, że chińscy przywódcy zabiegają o uczynienie tego obszaru główną siłą napędową rozwoju. Jednocześnie postęp w zakresie innowacji technologicznych skorzystał na wzroście inwestycji w badania i rozwój oraz na poprawie środowiska dla innowacyjności. W 2019 roku chińskie wydatki w tym zakresie osiągnęły 2,21 bln juanów, przekraczając średnią UE. Po pięciu latach postępów nadały one silny impuls rozwojowi wysokiej jakości. W 2019 r. udział postępu naukowo-technicznego Chin wyniósł 59,5%, a w tym roku przewiduje się osiągnięcie poziomu 60%.

Otwartość i tolerancja to fundament postępu technologicznego. Jednak pod wpływem pandemii, unilateralizm i protekcjonizm w skali globalnej przybierają na sile. Niektórzy amerykańscy politycy, kierując się własnym interesem politycznym i monopolistycznymi doktrynami hegemonii naukowo-technicznej, bez skrupułów zwalczają chińskie firmy z tego sektora i zachęcają do „techonologicznego decouplingu”, próbując utrudnić rozwój tego kraju.

Można przewidzieć, że w ciągu najbliższych pięciu lat chińscy naukowcy będą nadal pomimo wielu trudności uczestniczyć w międzynarodowej wymianie naukowej i technologicznej z jeszcze bardziej tolerancyjną i otwartą postawą nastawioną na wzajemne korzyści oraz dostarczać skuteczniejszych rozwiązań problemów dotyczących światowego dobrobytu, aby pomóc większej liczbie ludzi na świecie żyć lepiej.

Ranking