Komentarz: „Chiński cud” przyczynia się do ograniczenia ubóstwa na świecie

2020-10-06 18:38:00
Podziel się:

Dane Banku Światowego wskazują, że osiągnięcia Chin w ograniczaniu ubóstwa przyczyniły się do ponad 70-procentowej redukcji skrajnej biedy na świecie. Od 2012 r. do końca 2019 r., w ciągu nieco ponad siedmiu lat, liczba obywateli kraju żyjąca poniżej granicy ubóstwa zmniejszyła się o ponad 90 milionów, a wskaźnik występowania tego problemu spadł z 10,2% do 0,6%. Po zrealizowaniu w tym roku celów związanych z walką ze skrajną biedą, Chiny osiągną cele określone w Agendzie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 na 10 lat przed planowanym terminem. Sekretarz Generalny ONZ António Guterres docenił te wysiłki stwierdzając: „W ciągu ostatnich 10 lat Chiny wniosły największy wkład w redukcję ubóstwa na świecie”.

Rozwój jest kluczem do rozwiązania problemu ubóstwa. Od czasu powstania Nowych Chin, zwłaszcza po reformach i otwarciu, szybki rozwój gospodarczy tego kraju uwolnił od skrajnej biedy 850 milionów ludzi, co jest największym tego typu sukcesem w historii, z którego rezultatów będzie przez wiele lat korzystać największa populacja w historii ludzkości.

Chiny jako duży odpowiedzialny kraj, promując walkę z ubóstwem na własnym terytorium, jednocześnie aktywnie pomagają innym państwom uporać się z tym problemem poprzez wymianę personelu, wspólne badania i pomoc techniczną.

Obecnie epidemia Covid-19 nadal rozprzestrzenia się na całym świecie, a niepewność co do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ do 2030 r. rośnie. Jedynie podejmując większe wysiłki świat może osiągnąć cel, jakim jest wykorzenienie ubóstwa. W czasach kiedy globalny postęp napotka przeszkody, Chiny będą nadal wykorzystywać własny rozwój i zaangażowanie we współpracę międzynarodową, aby przyczynić się do zmniejszenia globalnego ubóstwa, wskazać światu kierunek i pozwolić, aby owoce rozwoju były dostępne dla wszystkich.

Ranking