Komentarz: W jaki sposób doświadczenia Chin przyczyniają się do globalnej walki z ubóstwem

2020-10-17 18:19:37
Podziel się:

Dzisiaj (17 października) obchodzony jest w Chinach Narodowy Dzień Walki z Ubóstwem i Międzynarodowy Dzień Eliminacji Ubóstwa. Według danych opublikowanych przez Bank Światowy, zgodnie z międzynarodowymi standardami, dochód osób dotkniętych tym problemem nie przekracza 1,9 USD dziennie. W ciągu ostatnich 40 lat w Chinach ponad 800 milionów ludzi wyszło z biedy, co stanowi przeszło 70% światowej populacji cierpiącej z tego powodu. W ostatnich latach Chiny nieustannie wzmagają wysiłki na rzecz ograniczania ubóstwa. Po wywiązaniu się z tegorocznych zadań w tym zakresie, Chiny zrealizują cele określone w Agendzie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 na 10 lat przed planowanym terminem i wniosą znaczący wkład w globalną walkę ze skrajną biedą.

Chiny zobowiązały się do zlikwidowania ubóstwa i zawsze prowadziły aktywną współpracę z krajami rozwijającymi się, aby pomagać ogromnej liczbie państw, zwłaszcza najsłabiej rozwiniętych, we wspólnej walce.

Bank Światowy w ostatnich dniach ogłosił prognozy według których pandemia koronawirusa dotknie w tym roku od 88 do 115 milionów ubogich. W tak trudnym okresie dla światowej walki z tym problemem doświadczenie Chin i współpraca z zagranicą wydają się niezbędne. W przyszłości Chiny będą nadal przewodzić działaniom na rzecz rozwoju, promować uzdrawianie światowej gospodarki, rozszerzać kanały międzynarodowej wymiany i kooperacji w zakresie ograniczania ubóstwa oraz wnosić „chiński wkład” w globalne wysiłki.

Ranking